Siffrorna i rapporten anger beläggningsbara intensivvårdsplatser.
Med beläggningsbar intensivvårdsplats menas att avdelningen har både en fysisk sängplats och personal för vård av patient med intensivvårdsbehov. Om antalet intensivvårdsplatser varierar anges det antal intensivvårdspatienter som normalt kan vårdas med hänsyn till bemanning och fysiska begränsningar.
Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Alingsås I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Arvika I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bollnäs I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Borås II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Danderyd II 10 10 10 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Eksjö I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ersta I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Eskilstuna II 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6 6 6
Falun II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Gällivare II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Gävle II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Halmstad II 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Helsingborg II 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Hudiksvall II 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5
Jönköping II 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
K Huddinge IVA III 11 11 11 11 11 11 8 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11
K Solna BIVA III 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 6 6 6
K Solna ECMO III 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
K Solna IVA III 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10
K Solna NIVA III 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
K Solna TIVA III 9 9 9 6 6 6 5 5 5 4 4 4 8 8 8 6 6 6
Kalix I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kalmar II 7 7 7 6 6 6 6 6 5 6 6 5 7 7 7 6 6 6
Karlskoga I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Karlskrona IVA II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Karlstad II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Kristianstad II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Kungälv I 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Lidköping I 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
Lindesberg II 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Linköping BRIVA III 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Linköping IVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9
Linköping NIVA III 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Linköping TIVA III 8 8 8 5 5 5 4 4 4 4 4 4 8 8 8 5 5 5
Ljungby I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lycksele I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mora I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Norrköping II 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
Norrtälje I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
NU Trollhättan II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Nyköping II 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Piteå I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Skellefteå II 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skövde II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Sollefteå I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
St Göran II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
SU BIVA III 10 10 10 8 8 8 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 8 8
SU CIVA III 13 14 15 11 10 10 13 12 12 12 12 12 15 14 15 12 11 12
SU Mölndal II 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
SU NIVA III 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
SU TIVA III 12 12 12 10 10 10 8 8 8 6 6 6 12 12 12 10 10 10
SU Östra III 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
SU Östra Inf I 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Sunderby II 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8
Sundsvall II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
SUS Lund BIVA III 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
SUS Lund IVA III 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 9 9 9 8 8 8
SUS Lund NIVA III 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7
SUS Lund TIVA III 16 16 16 10 10 10 16 16 16 10 10 10 16 16 16 10 10 10
SUS Malmö Inf I 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
SUS Malmö IVA III 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 9 9 9 8 8 8
Södertälje I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
SÖS IVA II 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
SÖS MIVA II 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Torsby I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Umeå IVA III 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 7 7 10 10 10 9 9 9
Umeå TIVA III 7 7 7 3 3 3 4 4 4 4 4 4 8 8 8 3 3 3
Uppsala BIVA III 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Uppsala BRIVA III 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Uppsala CIVA III 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8
Uppsala NIVA III 9 9 9 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Uppsala TIVA III 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 6 6 6
Varberg II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Visby II 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Värnamo II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Västervik II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Västerås II 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Växjö II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ystad II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Örebro IVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Örebro TIVA III 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 4 4 4
Örnsköldsvik I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Östersund II 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 7 6
*Summering
Kategori I 24 % 66 66 66 66 66 66 57 57 57 55 55 55 66 66 66 66 66 66
Kategori II 41 % 218 218 215 212 211 211 188 188 185 185 185 184 214 214 212 210 211 210
Kategori III 35 % 230 231 232 199 198 198 175 174 174 164 164 164 231 230 231 201 198 199
Alla kategorier 514 515 513 477 475 475 420 419 416 404 404 403 511 510 509 477 475 475

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

OBS! Statistiken innehåller endast avdelningar som har rapporterat in data till Svenska Intensivvårdsregistret.
Alla avdelningar har rapporterat in data.

Allmänna intensivvårdsavdelningar på exempelvis region-universitetssjukhus, tillhandahåller de mest kvalificerade övervaknings- och behandlingsmetoder som kan erbjudas vid olika typer av organsvikt. Inkluderar specialintensivvårdsavdelningar för thorax-, neuro- barn- och brännskadeintensivvård.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
K Huddinge IVA III 11 11 11 11 11 11 8 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11
K Solna BIVA III 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 6 6 6
K Solna ECMO III 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
K Solna IVA III 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10
K Solna NIVA III 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
K Solna TIVA III 9 9 9 6 6 6 5 5 5 4 4 4 8 8 8 6 6 6
Linköping BRIVA III 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Linköping IVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9
Linköping NIVA III 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Linköping TIVA III 8 8 8 5 5 5 4 4 4 4 4 4 8 8 8 5 5 5
SU BIVA III 10 10 10 8 8 8 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 8 8
SU CIVA III 13 14 15 11 10 10 13 12 12 12 12 12 15 14 15 12 11 12
SU NIVA III 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
SU TIVA III 12 12 12 10 10 10 8 8 8 6 6 6 12 12 12 10 10 10
SU Östra III 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
SUS Lund BIVA III 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
SUS Lund IVA III 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 9 9 9 8 8 8
SUS Lund NIVA III 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7
SUS Lund TIVA III 16 16 16 10 10 10 16 16 16 10 10 10 16 16 16 10 10 10
SUS Malmö IVA III 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 9 9 9 8 8 8
Umeå IVA III 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 7 7 10 10 10 9 9 9
Umeå TIVA III 7 7 7 3 3 3 4 4 4 4 4 4 8 8 8 3 3 3
Uppsala BIVA III 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Uppsala BRIVA III 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Uppsala CIVA III 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8
Uppsala NIVA III 9 9 9 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Uppsala TIVA III 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 6 6 6
Örebro IVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Örebro TIVA III 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 4 4 4
*Summering
Kategori I 0 %
Kategori II 0 %
Kategori III 100 % 230 231 232 199 198 198 175 174 174 164 164 164 231 230 231 201 198 199

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i de flesta organsystem, framförallt cirkulations- och respirationssvikt, men saknar de allra mest kvalificerade metoder för övervakning/behandling av svikt i ett eller flera organsystem som kan erbjudas på en kategori III-avdelning.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Borås II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Danderyd II 10 10 10 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Eskilstuna II 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6 6 6
Falun II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Gällivare II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Gävle II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Halmstad II 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Helsingborg II 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Hudiksvall II 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5
Jönköping II 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Kalmar II 7 7 7 6 6 6 6 6 5 6 6 5 7 7 7 6 6 6
Karlskrona IVA II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Karlstad II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Kristianstad II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Lindesberg II 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Norrköping II 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
NU Trollhättan II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Nyköping II 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
Skellefteå II 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skövde II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
St Göran II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
SU Mölndal II 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Sunderby II 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8
Sundsvall II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
SÖS IVA II 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
SÖS MIVA II 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Varberg II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Visby II 5 5 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Värnamo II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Västervik II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Västerås II 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Växjö II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ystad II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Östersund II 7 7 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 7 6
*Summering
Kategori I 0 %
Kategori II 100 % 218 218 215 212 211 211 188 188 185 185 185 184 214 214 212 210 211 210
Kategori III 0 %

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länsdelssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i flera organsystem, men saknar möjlighet att erbjuda intensivvård på samma nivå som kategori II- och III-avdelningar.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Alingsås I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Arvika I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bollnäs I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Eksjö I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ersta I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Kalix I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Karlskoga I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Kungälv I 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Lidköping I 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
Ljungby I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lycksele I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mora I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Norrtälje I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Piteå I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Sollefteå I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SU Östra Inf I 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
SUS Malmö Inf I 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Södertälje I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Torsby I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Örnsköldsvik I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
*Summering
Kategori I 100 % 66 66 66 66 66 66 57 57 57 55 55 55 66 66 66 66 66 66
Kategori II 0 %
Kategori III 0 %

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.