1. Vilken IVA-kategori tillhör avdelningen?

 2. Rapporterar avdelningen för alla vårdtillfällen data enligt SIR:s grunddataset samt de data som krävs för samtliga kvalitetsindikatorer?

2a. Av avdelningen rapporterat svar

2b. Av SIR beräknat verkligt svar

?Anledning till varför 2b blev ett "Nej"

 3. Har avdelningen sjukhusbunden anestesi- och intensivvårdsjour?

3.1. Ja med kompetens som lägst

13.1.1. Specialist i anestesi- och intensivvård

23.1.2. ST-läkare i anestesi- och intensivvård med mindre än 1 år kvar till specialistkompetens, minst 6 månaders intensivvårdsutbildning och tillgång till handledning från annan sjukhusbunden jour som är specialist i anestesi och intensivvård

33.1.3. ST-läkare i anestesi- och intensivvård

43.1.4. Sjukhusbunden jour som är legitimerad läkare men uppfyller inte något av ovanstående

53.1.5. Sjukhusbunden jour men den uppfyller inte något av ovanstående

3.2. Nej, men det finns jour i hemmet som är minst legitimerad läkare

 4. Har alla sjuksköterskor som arbetar med intensivvård vid avdelningen specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård?

4.1. Ja

4.2. Nej

4.2.1. För ett enskilt arbetspass, hur stor andel av sjuksköterskorna har som lägst specialistsjuksköterskeutbildning i intensivvård?

14.2.1.1. Minst hälften

24.2.1.2. Färre än hälften

34.2.1.3. Nej, men övriga har pågående specialistsjuksköterskeutbildning

 5. Kompetens hos läkare med medicinskt ledningsansvar för avdelningen?

5.1. Specialist i anestesi och intensivvård?

5.1.1. Nej

5.1.2. Ja

5.1.2.1 Specialist i anestesi och intensivvård med kontinuerlig tjänstgöring inom intensivvård >2 år?

EDIC5.1.2.1.1. Ja, inklusive EDIC 1 och 2

>2 år5.1.2.1.2. Ja, men ej EDIC 1 och 2

<2 år5.1.2.1.3. Nej, ej kontinuerlig tjänstgöring inom intensivvård >2 år

5.2. 2-årig fördjupningsutbildning inom intensivvård samt godkänd examen EDIC 1 och 2?

5.3. Vetenskaplig meritering motsvarande minst doktorsexamen?

6. Hur många beläggningsbara intensivvårdsplatser har avdelningen? (1-40)

7. Hur många isoleringsrum har avdelningen? (1-40)

 8. Bemanningskrav en vanlig dag under kontorstid?

8.1. Läkare med specialistkompetens, antal per vårdplats (för Kategori I gäller 1/avd för uppfyllnad)

8.2. Antal sjuksköterskor, antal per vårdplats

8.3. Antal undersköterskor, antal per vårdplats

8.4. Samtlig kliniskt verksam vårdpersonal inkl. alla läkare, antal per vårdplats

Uppfyller krav enligt SFAI Uppfyller ej börkrav enligt SFAI Uppfyller ej krav enligt SFAI

1 2a 2b 3 4 5.1 5.2 5.3 6 / 7 8.1 8.2 8.3 8.4
Alingsås I Ja Ja Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 3 / 3 0,33 0,67 0,67 1,67
Arvika I Ja Ja Nej Ja Ja >2 år Nej Ja 2 / 2 0,50 1,00 1,00 2,50
Bollnäs I Nej Nej ? Ja 1 Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 3 / 0 0,33 0,67 0,33 1,33
Borås II Ja Nej ? Ja 1 Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 7 / 1 0,29 0,71 0,57 1,86
Danderyd II Ja Ja Nej Ja Ja EDIC Ja Ja 14 / 2 0,29 1,14 1,57 3,07
Eksjö I Nej Nej ? Ja 2 Ja Ja >2 år Nej Nej 4 / 2 0,50 0,75 1,25 2,75
Ersta I Ja Nej ? Ja 4 Ja Ja EDIC Ja Ja 3 / 1 0,33 1,67 1,67 3,67
Eskilstuna II Ja Ja Ja 3 Ja Ja >2 år Nej Nej 8 / 3 0,25 0,62 0,62 1,62
Falun II Ja Ja Ja 3 Nej 1 Ja EDIC Ja Nej 8 / 3 0,25 0,62 0,75 1,88
Gällivare II Ja Ja Ja 1 Ja Ja <2 år Nej Nej 3 / 1 0,33 1,00 0,33 1,67
Gävle II Ja Ja Ja 3 Ja Ja EDIC Ja Nej 6 / 1 0,33 0,83 0,67 2,17
Halmstad II Ja Nej ? Ja 3 Ja Ja EDIC Ja Ja 7 / 2 0,29 0,71 0,43 1,57
Helsingborg II Ja Nej ? Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Ja 7 / 2 0,29 0,71 0,57 1,86
Hudiksvall II Ja Ja Ja 3 Ja Ja EDIC Nej Nej 5 / 2 0,20 0,80 0,80 2,00
Jönköping II Nej Nej ? Ja 3 Ja Ja >2 år Nej Nej 7 / 2 0,29 0,71 0,57 1,86
K Huddinge IVA III Ja Ja Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Ja 8 / 3 0,50 0,75 0,75 2,25
K Solna BIVA III Ja Nej ? Ja 1 Nej 1 Ja EDIC Ja Nej 6 / 2 0,67 0,50 0,67 2,17
K Solna ECMO III Ja Nej ? Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Nej 6 / 2 0,50 1,00 0,50 2,00
K Solna IVA III Ja Ja Ja 1 Nej 3 Ja >2 år Nej Nej 18 / 5 0,33 0,78 0,50 1,72
K Solna TIVA III Ja Ja Ja 1 Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 8 / 2 0,38 1,00 0,50 2,00
Kalix I Ja Ja Ja 1 Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 2 / 0 0,50 1,00 0,50 2,00
Kalmar II Ja Nej ? Ja 3 Ja Ja >2 år Nej Ja 7 / 2 0,29 0,57 0,57 1,57
Karlskoga I Ja Ja Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 4 / 1 0,25 0,75 0,75 1,75
Karlskrona IVA II Ja Ja Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Nej 6 / 4 0,33 1,00 0,50 2,00
Karlskrona TIVA III Ja Nej ? Nej Ja Ja >2 år Nej Nej 4 / 0 0,75 5,25 0,25 6,25
Karlstad II Ja Ja Ja 3 Ja Ja >2 år Nej Nej 9 / 1 0,22 0,56 0,44 1,44
Kristianstad II Nej Nej ? Ja 2 Ja Ja >2 år Nej Nej 7 / 3 0,29 0,57 1,00 2,00
Kungälv I Nej Nej ? Ja 3 Ja Ja >2 år Nej Ja 5 / 1 0,20 0,80 0,60 1,80
Lidköping I Nej Nej ? Ja 1 Ja Ja <2 år Nej Nej 2 / 1 0,50 1,00 1,00 2,50
Lindesberg II Ja Ja Ja 1 Nej 1 Ja EDIC Ja Nej 4 / 1 0,25 0,50 0,50 1,25
Linköping BRIVA III Ja Nej ? Ja 1 Nej 1 Ja >2 år Nej Ja 3 / 3 0,33 1,00 1,33 2,67
Linköping IVA III Ja Ja Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 9 / 2 0,33 0,67 1,11 2,33
Linköping NIVA III Ja Ja Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 10 / 2 0,20 0,50 0,70 1,60
Linköping TIVA III Ja Nej ? Ja 2 Ja Ja EDIC Ja Nej 8 / 2 0,38 0,62 0,75 2,00
Ljungby I Ja Ja Ja 3 Ja Ja EDIC Ja Nej 2 / 1 0,50 1,00 1,00 2,50
Lycksele I Ja Ja Nej Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 2 / 1 0,50 1,50 1,00 3,00
Mora I Ja Ja Ja 1 Nej 1 Ja EDIC Nej Nej 5 / 0 0,20 0,80 0,60 1,80
Norrköping II Nej Nej ? Ja 3 Ja Ja EDIC Ja Nej 5 / 2 0,40 0,80 1,20 2,60
Norrtälje I Ja Nej ? Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 3 / 0 0,33 0,67 0,67 1,67
NU Trollhättan II Ja Nej ? Ja 1 Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 8 / 1 0,38 0,88 0,88 2,38
Nyköping II Ja Nej ? Ja 2 Ja Ja EDIC Nej Ja 8 / 2 0,12 1,88 1,88 4,00
Piteå I Ja Ja Ja 1 Ja Ja EDIC Nej Nej 6 / 3 0,33 0,83 0,83 2,00
Skellefteå II Ja Ja Ja 3 Ja Ja EDIC Ja Ja 7 / 2 0,29 0,43 0,43 1,29
Skövde II Nej Nej ? Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 12 / 1 0,17 0,83 0,92 2,00
Sollefteå I Ja Ja Ja 1 Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 3 / 1 0,33 0,67 1,00 2,00
St Göran II Ja Nej ? Ja 2 Ja Ja EDIC Ja Ja 8 / 2 0,25 0,75 0,75 1,88
SU BIVA III Nej Nej ? Ja 2 Nej 1 Ja <2 år Ja Nej 8 / 4 0,62 1,00 0,88 3,00
SU CIVA III Nej Nej ? Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Ja 16 / 1 0,50 0,69 0,62 2,06
SU Mölndal III Nej Nej ? Ja 2 Ja Ja EDIC Ja Nej 5 / 2 0,40 0,60 0,60 1,80
SU NIVA I Nej Nej ? Ja 3 Ja Ja EDIC Ja Ja 6 / 0 0,17 0,67 0,67 1,83
SU TIVA III Nej Nej ? Ja 3 Ja Ja >2 år Nej Ja 14 / 1 0,21 0,57 0,57 1,57
SU Östra III Ja Nej ? Ja 1 Nej 3 Ja >2 år Nej Nej 8 / 1 0,38 0,62 0,62 2,00
SU Östra Inf II Ja Nej ? Ja 1 Nej 1 Nej Nej Ja 4 / 2 0,25 1,25 1,25 3,25
Sunderby II Ja Ja Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 8 / 2 0,25 0,75 0,50 1,62
Sundsvall II Ja Ja Ja 3 Ja Ja EDIC Ja Nej 6 / 1 0,33 0,67 0,83 2,00
SUS Lund BIVA III Nej Nej ? Ja 1 Nej 1 Ja >2 år Nej Ja 7 / 3 0,29 1,00 0,71 2,00
SUS Lund IVA III Nej Nej ? Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Ja 9 / 2 0,44 0,56 0,78 2,11
SUS Lund NIVA III Nej Nej ? Ja 1 Nej 1 Ja EDIC Ja Ja 7 / 1 0,29 1,00 1,14 2,71
SUS Lund TIVA III Nej Nej ? Ja 2 Ja Ja EDIC Ja Nej 12 / 0 0,33 0,67 0,67 1,83
SUS Malmö Inf I Ja Nej ? Nej Nej 2 Nej Nej Ja 4 / 4 0,25 0,50 0,75 1,75
SUS Malmö IVA III Ja Nej ? Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Nej 10 / 2 0,40 1,00 1,00 2,60
Södertälje II Ja Nej ? Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 6 / 1 0,17 0,67 0,67 1,67
SÖS IVA II Ja Nej ? Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Nej 10 / 2 0,30 0,60 0,60 1,70
SÖS MIVA II Ja Ja Ja 1 Nej 2 Ja >2 år Nej Ja 13 / 3 0,38 0,92 0,46 2,08
Torsby I Ja Ja Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 4 / 1 0,25 0,50 0,50 1,25
Umeå IVA III Ja Ja Ja 2 Ja Ja EDIC Ja Ja 10 / 2 0,60 0,60 0,60 2,20
Umeå TIVA III Ja Nej ? Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 6 / 1 0,33 1,00 0,33 2,00
Uppsala BIVA III Ja Nej ? Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 5 / 1 0,40 0,60 0,60 1,60
Uppsala BRIVA III Ja Nej ? Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Ja 3 / 3 0,67 1,00 2,33 4,00
Uppsala CIVA III Ja Ja Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Ja 9 / 1 0,44 0,67 0,67 2,00
Uppsala NIVA III Nej Nej ? Ja 1 Ja Ja >2 år Ja Ja 10 / 1 0,40 0,70 0,70 2,00
Uppsala TIVA III Nej Nej ? Ja 2 Ja Ja >2 år Nej Ja 8 / 3 0,12 0,62 0,75 1,75
Varberg II Ja Nej ? Ja 3 Ja Ja EDIC Ja Nej 6 / 2 0,33 0,67 0,67 1,83
Visby II Ja Nej ? Ja 1 Nej 3 Ja EDIC Ja Ja 5 / 2 0,40 0,80 0,60 2,00
Värnamo II Ja Nej ? Ja 3 Ja Ja >2 år Nej Nej 4 / 1 0,50 0,75 0,50 2,00
Västervik II Ja Ja Ja 3 Ja Ja >2 år Nej Ja 5 / 2 0,20 0,60 1,20 2,20
Västerås II Ja Ja Ja 1 Nej 1 Ja EDIC Ja Nej 8 / 3 0,38 0,75 0,88 2,25
Växjö II Nej Nej ? Ja 3 Ja Ja >2 år Nej Nej 6 / 4 0,33 0,83 0,83 2,17
Ystad II Ja Nej ? Ja 1 Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 3 / 2 0,33 1,00 1,33 2,67
Örebro IVA III Ja Ja Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Nej 6 / 5 0,33 0,83 0,67 2,17
Örebro TIVA III Ja Nej ? Ja 2 Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 6 / 1 0,17 0,50 0,67 1,50
Örnsköldsvik I Ja Ja Ja 3 Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 5 / 3 0,20 0,80 0,40 1,60
Östersund II Ja Ja Ja 3 Ja Ja EDIC Ja Ja 7 / 1 0,29 0,71 0,57 1,71
*Summering
Kategori I 23 % 74 % 58 % 84 % 100 % 95 % 100 % 100 % 4 / 1 100 % 0,81 0,76 100 %
Kategori II 42 % 86 % 46 % 97 % 74 % 51 % 46 % 100 % 7 / 2 97 % 0,8 0,78 100 %
Kategori III 35 % 66 % 28 % 69 % 69 % 45 % 52 % 100 % 8 / 2 86 % 0,81 0,71 100 %

Totalt antal intensivvårdsplatser hos samtliga avdelningar ovan: 551

*Summeringen visar:
Vid färgade rutor - Andel grön-/gulmarkerade rutor inom respektive kategori.
Vid vita rutor med siffror - Medelvärde inom respektive kategori.

OBS! Statistiken innehåller endast avdelningar som har rapporterat in data till Svenska Intensivvårdsregistret.
Alla avdelningar har rapporterat in data.

Allmänna intensivvårdsavdelningar på exempelvis region-universitetssjukhus, tillhandahåller de mest kvalificerade övervaknings- och behandlingsmetoder som kan erbjudas vid olika typer av organsvikt. Inkluderar specialintensivvårdsavdelningar för thorax-, neuro- barn- och brännskadeintensivvård.

Uppfyller krav enligt SFAI Uppfyller ej börkrav enligt SFAI Uppfyller ej krav enligt SFAI

1 2a 2b 3 4 5.1 5.2 5.3 6 / 7 8.1 8.2 8.3 8.4
K Huddinge IVA III Ja Ja Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Ja 8 / 3 0,50 0,75 0,75 2,25
K Solna BIVA III Ja Nej ? Ja 1 Nej 1 Ja EDIC Ja Nej 6 / 2 0,67 0,50 0,67 2,17
K Solna ECMO III Ja Nej ? Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Nej 6 / 2 0,50 1,00 0,50 2,00
K Solna IVA III Ja Ja Ja 1 Nej 3 Ja >2 år Nej Nej 18 / 5 0,33 0,78 0,50 1,72
K Solna TIVA III Ja Ja Ja 1 Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 8 / 2 0,38 1,00 0,50 2,00
Karlskrona TIVA III Ja Nej ? Nej Ja Ja >2 år Nej Nej 4 / 0 0,75 5,25 0,25 6,25
Linköping BRIVA III Ja Nej ? Ja 1 Nej 1 Ja >2 år Nej Ja 3 / 3 0,33 1,00 1,33 2,67
Linköping IVA III Ja Ja Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 9 / 2 0,33 0,67 1,11 2,33
Linköping NIVA III Ja Ja Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 10 / 2 0,20 0,50 0,70 1,60
Linköping TIVA III Ja Nej ? Ja 2 Ja Ja EDIC Ja Nej 8 / 2 0,38 0,62 0,75 2,00
SU BIVA III Nej Nej ? Ja 2 Nej 1 Ja <2 år Ja Nej 8 / 4 0,62 1,00 0,88 3,00
SU CIVA III Nej Nej ? Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Ja 16 / 1 0,50 0,69 0,62 2,06
SU Mölndal III Nej Nej ? Ja 2 Ja Ja EDIC Ja Nej 5 / 2 0,40 0,60 0,60 1,80
SU TIVA III Nej Nej ? Ja 3 Ja Ja >2 år Nej Ja 14 / 1 0,21 0,57 0,57 1,57
SU Östra III Ja Nej ? Ja 1 Nej 3 Ja >2 år Nej Nej 8 / 1 0,38 0,62 0,62 2,00
SUS Lund BIVA III Nej Nej ? Ja 1 Nej 1 Ja >2 år Nej Ja 7 / 3 0,29 1,00 0,71 2,00
SUS Lund IVA III Nej Nej ? Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Ja 9 / 2 0,44 0,56 0,78 2,11
SUS Lund NIVA III Nej Nej ? Ja 1 Nej 1 Ja EDIC Ja Ja 7 / 1 0,29 1,00 1,14 2,71
SUS Lund TIVA III Nej Nej ? Ja 2 Ja Ja EDIC Ja Nej 12 / 0 0,33 0,67 0,67 1,83
SUS Malmö IVA III Ja Nej ? Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Nej 10 / 2 0,40 1,00 1,00 2,60
Umeå IVA III Ja Ja Ja 2 Ja Ja EDIC Ja Ja 10 / 2 0,60 0,60 0,60 2,20
Umeå TIVA III Ja Nej ? Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 6 / 1 0,33 1,00 0,33 2,00
Uppsala BIVA III Ja Nej ? Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 5 / 1 0,40 0,60 0,60 1,60
Uppsala BRIVA III Ja Nej ? Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Ja 3 / 3 0,67 1,00 2,33 4,00
Uppsala CIVA III Ja Ja Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Ja 9 / 1 0,44 0,67 0,67 2,00
Uppsala NIVA III Nej Nej ? Ja 1 Ja Ja >2 år Ja Ja 10 / 1 0,40 0,70 0,70 2,00
Uppsala TIVA III Nej Nej ? Ja 2 Ja Ja >2 år Nej Ja 8 / 3 0,12 0,62 0,75 1,75
Örebro IVA III Ja Ja Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Nej 6 / 5 0,33 0,83 0,67 2,17
Örebro TIVA III Ja Nej ? Ja 2 Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 6 / 1 0,17 0,50 0,67 1,50
*Summering
Kategori I 0 % - - - - - - - - - - - -
Kategori II 0 % - - - - - - - - - - - -
Kategori III 100 % 66 % 28 % 69 % 69 % 45 % 52 % 100 % 8 / 2 86 % 0,81 0,71 100 %

Totalt antal intensivvårdsplatser hos samtliga avdelningar ovan: 239

*Summeringen visar:
Vid färgade rutor - Andel grön-/gulmarkerade rutor inom respektive kategori.
Vid vita rutor med siffror - Medelvärde inom respektive kategori.

Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i de flesta organsystem, framförallt cirkulations- och respirationssvikt, men saknar de allra mest kvalificerade metoder för övervakning/behandling av svikt i ett eller flera organsystem som kan erbjudas på en kategori III-avdelning.

Uppfyller krav enligt SFAI Uppfyller ej börkrav enligt SFAI Uppfyller ej krav enligt SFAI

1 2a 2b 3 4 5.1 5.2 5.3 6 / 7 8.1 8.2 8.3 8.4
Borås II Ja Nej ? Ja 1 Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 7 / 1 0,29 0,71 0,57 1,86
Danderyd II Ja Ja Nej Ja Ja EDIC Ja Ja 14 / 2 0,29 1,14 1,57 3,07
Eskilstuna II Ja Ja Ja 3 Ja Ja >2 år Nej Nej 8 / 3 0,25 0,62 0,62 1,62
Falun II Ja Ja Ja 3 Nej 1 Ja EDIC Ja Nej 8 / 3 0,25 0,62 0,75 1,88
Gällivare II Ja Ja Ja 1 Ja Ja <2 år Nej Nej 3 / 1 0,33 1,00 0,33 1,67
Gävle II Ja Ja Ja 3 Ja Ja EDIC Ja Nej 6 / 1 0,33 0,83 0,67 2,17
Halmstad II Ja Nej ? Ja 3 Ja Ja EDIC Ja Ja 7 / 2 0,29 0,71 0,43 1,57
Helsingborg II Ja Nej ? Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Ja 7 / 2 0,29 0,71 0,57 1,86
Hudiksvall II Ja Ja Ja 3 Ja Ja EDIC Nej Nej 5 / 2 0,20 0,80 0,80 2,00
Jönköping II Nej Nej ? Ja 3 Ja Ja >2 år Nej Nej 7 / 2 0,29 0,71 0,57 1,86
Kalmar II Ja Nej ? Ja 3 Ja Ja >2 år Nej Ja 7 / 2 0,29 0,57 0,57 1,57
Karlskrona IVA II Ja Ja Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Nej 6 / 4 0,33 1,00 0,50 2,00
Karlstad II Ja Ja Ja 3 Ja Ja >2 år Nej Nej 9 / 1 0,22 0,56 0,44 1,44
Kristianstad II Nej Nej ? Ja 2 Ja Ja >2 år Nej Nej 7 / 3 0,29 0,57 1,00 2,00
Lindesberg II Ja Ja Ja 1 Nej 1 Ja EDIC Ja Nej 4 / 1 0,25 0,50 0,50 1,25
Norrköping II Nej Nej ? Ja 3 Ja Ja EDIC Ja Nej 5 / 2 0,40 0,80 1,20 2,60
NU Trollhättan II Ja Nej ? Ja 1 Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 8 / 1 0,38 0,88 0,88 2,38
Nyköping II Ja Nej ? Ja 2 Ja Ja EDIC Nej Ja 8 / 2 0,12 1,88 1,88 4,00
Skellefteå II Ja Ja Ja 3 Ja Ja EDIC Ja Ja 7 / 2 0,29 0,43 0,43 1,29
Skövde II Nej Nej ? Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 12 / 1 0,17 0,83 0,92 2,00
St Göran II Ja Nej ? Ja 2 Ja Ja EDIC Ja Ja 8 / 2 0,25 0,75 0,75 1,88
SU Östra Inf II Ja Nej ? Ja 1 Nej 1 Nej Nej Ja 4 / 2 0,25 1,25 1,25 3,25
Sunderby II Ja Ja Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 8 / 2 0,25 0,75 0,50 1,62
Sundsvall II Ja Ja Ja 3 Ja Ja EDIC Ja Nej 6 / 1 0,33 0,67 0,83 2,00
Södertälje II Ja Nej ? Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 6 / 1 0,17 0,67 0,67 1,67
SÖS IVA II Ja Nej ? Ja 1 Ja Ja EDIC Ja Nej 10 / 2 0,30 0,60 0,60 1,70
SÖS MIVA II Ja Ja Ja 1 Nej 2 Ja >2 år Nej Ja 13 / 3 0,38 0,92 0,46 2,08
Varberg II Ja Nej ? Ja 3 Ja Ja EDIC Ja Nej 6 / 2 0,33 0,67 0,67 1,83
Visby II Ja Nej ? Ja 1 Nej 3 Ja EDIC Ja Ja 5 / 2 0,40 0,80 0,60 2,00
Värnamo II Ja Nej ? Ja 3 Ja Ja >2 år Nej Nej 4 / 1 0,50 0,75 0,50 2,00
Västervik II Ja Ja Ja 3 Ja Ja >2 år Nej Ja 5 / 2 0,20 0,60 1,20 2,20
Västerås II Ja Ja Ja 1 Nej 1 Ja EDIC Ja Nej 8 / 3 0,38 0,75 0,88 2,25
Växjö II Nej Nej ? Ja 3 Ja Ja >2 år Nej Nej 6 / 4 0,33 0,83 0,83 2,17
Ystad II Ja Nej ? Ja 1 Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 3 / 2 0,33 1,00 1,33 2,67
Östersund II Ja Ja Ja 3 Ja Ja EDIC Ja Ja 7 / 1 0,29 0,71 0,57 1,71
*Summering
Kategori I 0 % - - - - - - - - - - - -
Kategori II 100 % 86 % 46 % 97 % 74 % 51 % 46 % 100 % 7 / 2 97 % 0,8 0,78 100 %
Kategori III 0 % - - - - - - - - - - - -

Totalt antal intensivvårdsplatser hos samtliga avdelningar ovan: 244

*Summeringen visar:
Vid färgade rutor - Andel grön-/gulmarkerade rutor inom respektive kategori.
Vid vita rutor med siffror - Medelvärde inom respektive kategori.

Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länsdelssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i flera organsystem, men saknar möjlighet att erbjuda intensivvård på samma nivå som kategori II- och III-avdelningar.

Uppfyller krav enligt SFAI Uppfyller ej börkrav enligt SFAI Uppfyller ej krav enligt SFAI

1 2a 2b 3 4 5.1 5.2 5.3 6 / 7 8.1 8.2 8.3 8.4
Alingsås I Ja Ja Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 3 / 3 0,33 0,67 0,67 1,67
Arvika I Ja Ja Nej Ja Ja >2 år Nej Ja 2 / 2 0,50 1,00 1,00 2,50
Bollnäs I Nej Nej ? Ja 1 Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 3 / 0 0,33 0,67 0,33 1,33
Eksjö I Nej Nej ? Ja 2 Ja Ja >2 år Nej Nej 4 / 2 0,50 0,75 1,25 2,75
Ersta I Ja Nej ? Ja 4 Ja Ja EDIC Ja Ja 3 / 1 0,33 1,67 1,67 3,67
Kalix I Ja Ja Ja 1 Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 2 / 0 0,50 1,00 0,50 2,00
Karlskoga I Ja Ja Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 4 / 1 0,25 0,75 0,75 1,75
Kungälv I Nej Nej ? Ja 3 Ja Ja >2 år Nej Ja 5 / 1 0,20 0,80 0,60 1,80
Lidköping I Nej Nej ? Ja 1 Ja Ja <2 år Nej Nej 2 / 1 0,50 1,00 1,00 2,50
Ljungby I Ja Ja Ja 3 Ja Ja EDIC Ja Nej 2 / 1 0,50 1,00 1,00 2,50
Lycksele I Ja Ja Nej Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 2 / 1 0,50 1,50 1,00 3,00
Mora I Ja Ja Ja 1 Nej 1 Ja EDIC Nej Nej 5 / 0 0,20 0,80 0,60 1,80
Norrtälje I Ja Nej ? Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 3 / 0 0,33 0,67 0,67 1,67
Piteå I Ja Ja Ja 1 Ja Ja EDIC Nej Nej 6 / 3 0,33 0,83 0,83 2,00
Sollefteå I Ja Ja Ja 1 Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 3 / 1 0,33 0,67 1,00 2,00
SU NIVA I Nej Nej ? Ja 3 Ja Ja EDIC Ja Ja 6 / 0 0,17 0,67 0,67 1,83
SUS Malmö Inf I Ja Nej ? Nej Nej 2 Nej Nej Ja 4 / 4 0,25 0,50 0,75 1,75
Torsby I Ja Ja Ja 1 Ja Ja >2 år Nej Nej 4 / 1 0,25 0,50 0,50 1,25
Örnsköldsvik I Ja Ja Ja 3 Nej 1 Ja >2 år Nej Nej 5 / 3 0,20 0,80 0,40 1,60
*Summering
Kategori I 100 % 74 % 58 % 84 % 100 % 95 % 100 % 100 % 4 / 1 100 % 0,81 0,76 100 %
Kategori II 0 % - - - - - - - - - - - -
Kategori III 0 % - - - - - - - - - - - -

Totalt antal intensivvårdsplatser hos samtliga avdelningar ovan: 68

*Summeringen visar:
Vid färgade rutor - Andel grön-/gulmarkerade rutor inom respektive kategori.
Vid vita rutor med siffror - Medelvärde inom respektive kategori.