Siffrorna i rapporten anger beläggningsbara intensivvårdsplatser.
Med beläggningsbar intensivvårdsplats menas att avdelningen har både en fysisk sängplats och personal för vård av patient med intensivvårdsbehov. Om antalet intensivvårdsplatser varierar anges det antal intensivvårdspatienter som normalt kan vårdas med hänsyn till bemanning och fysiska begränsningar.
Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Alingsås I 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Arvika I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bollnäs I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Borås II 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Danderyd II 12 12 12 12 12 12 7 7 7 7 7 7
Eksjö I 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ersta I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Eskilstuna II 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Falun II 14 14 14 14 14 14 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Gällivare II 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Gävle II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Halmstad II 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Helsingborg II 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Hudiksvall II 8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5
Jönköping II 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
K Huddinge IVA III 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
K Solna BIVA III 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
K Solna ECMO III 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
K Solna IVA III 18 18 18 18 18 18 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16
K Solna TIVA III 12 12 12 12 12 12 6 6 6 4 4 4 8 8 8 6 6 6
Kalix I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kalmar II 13 13 13 13 13 13 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6
Karlskoga I 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Karlskrona IVA II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Karlskrona TIVA III 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1
Karlstad II 12 12 12 12 12 12 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Kristianstad II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Kungälv I 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Lidköping I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
Lindesberg II 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Linköping BRIVA III 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Linköping IVA III 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Linköping NIVA III 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Linköping TIVA III 7 7 7 6 6 6 4 4 4 4 4 4 6 6 6 4 4 4
Ljungby I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lycksele I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mora I 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Norrköping II 11 11 11 11 11 11 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
Norrtälje I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
NU Trollhättan II 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Nyköping II 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Piteå I 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Skellefteå II 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skövde II 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Sollefteå I 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
St Göran II 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
SU BIVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
SU CIVA III 28 28 28 26 26 26 12 12 12 12 12 12 16 16 16 14 14 14
SU Mölndal III 10 10 10 10 10 10 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
SU NIVA I 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
SU TIVA III 12 12 12 10 10 10 8 8 8 7 7 7 12 12 12 8 8 8
SU Östra III 13 13 13 13 13 13 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
SU Östra Inf II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sunderby II 9 9 9 9 9 9 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8
Sundsvall II 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
SUS Lund BIVA III 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 7 7 7 6 6 6
SUS Lund IVA III 14 14 14 14 14 14 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
SUS Lund NIVA III 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
SUS Lund TIVA III 12 12 12 10 10 10 8 8 8 8 8 8 12 12 12 10 10 10
SUS Malmö Inf I 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUS Malmö IVA III 16 16 16 16 16 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Södertälje II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SÖS IVA II 16 16 16 16 16 16 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12
SÖS MIVA II 15 15 15 15 15 15 6 6 6 4 4 4 8 8 8 8 8 8
Torsby I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Umeå IVA III 19 19 19 19 19 19 10 10 10 9 9 9 10 10 10 9 9 9
Umeå TIVA III 6 6 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 4 4 4
Uppsala BIVA III 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7
Uppsala BRIVA III 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Uppsala CIVA III 18 18 18 18 18 18 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Uppsala NIVA III 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Uppsala TIVA III 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 8 8 8 6 6 6
Varberg II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Visby II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Värnamo II 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Västervik II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Västerås II 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Växjö II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
Ystad II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Örebro IVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Örebro TIVA III 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Örnsköldsvik I 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Östersund II 10 10 10 8 8 8 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7
*Summering
Kategori I 23 % 75 75 75 74 74 74 52 52 52 52 52 52 61 61 61 61 61 61
Kategori II 42 % 304 304 304 302 302 302 198 198 198 196 196 196 219 219 219 218 218 218
Kategori III 35 % 296 296 294 284 284 284 179 179 179 174 174 174 218 218 218 199 199 199
Alla kategorier 675 675 673 660 660 660 429 429 429 422 422 422 498 498 498 478 478 478

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

OBS! Statistiken innehåller endast avdelningar som har rapporterat in data till Svenska Intensivvårdsregistret.
Alla avdelningar har rapporterat in data.

Allmänna intensivvårdsavdelningar på exempelvis region-universitetssjukhus, tillhandahåller de mest kvalificerade övervaknings- och behandlingsmetoder som kan erbjudas vid olika typer av organsvikt. Inkluderar specialintensivvårdsavdelningar för thorax-, neuro- barn- och brännskadeintensivvård.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
K Huddinge IVA III 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
K Solna BIVA III 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
K Solna ECMO III 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
K Solna IVA III 18 18 18 18 18 18 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16
K Solna TIVA III 12 12 12 12 12 12 6 6 6 4 4 4 8 8 8 6 6 6
Karlskrona TIVA III 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1
Linköping BRIVA III 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Linköping IVA III 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Linköping NIVA III 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Linköping TIVA III 7 7 7 6 6 6 4 4 4 4 4 4 6 6 6 4 4 4
SU BIVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
SU CIVA III 28 28 28 26 26 26 12 12 12 12 12 12 16 16 16 14 14 14
SU Mölndal III 10 10 10 10 10 10 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
SU TIVA III 12 12 12 10 10 10 8 8 8 7 7 7 12 12 12 8 8 8
SU Östra III 13 13 13 13 13 13 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
SUS Lund BIVA III 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 7 7 7 6 6 6
SUS Lund IVA III 14 14 14 14 14 14 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
SUS Lund NIVA III 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
SUS Lund TIVA III 12 12 12 10 10 10 8 8 8 8 8 8 12 12 12 10 10 10
SUS Malmö IVA III 16 16 16 16 16 16 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Umeå IVA III 19 19 19 19 19 19 10 10 10 9 9 9 10 10 10 9 9 9
Umeå TIVA III 6 6 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 5 5 4 4 4
Uppsala BIVA III 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7 7
Uppsala BRIVA III 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Uppsala CIVA III 18 18 18 18 18 18 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Uppsala NIVA III 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Uppsala TIVA III 10 10 10 10 10 10 6 6 6 6 6 6 8 8 8 6 6 6
Örebro IVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Örebro TIVA III 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
*Summering
Kategori I 0 %
Kategori II 0 %
Kategori III 100 % 296 296 294 284 284 284 179 179 179 174 174 174 218 218 218 199 199 199

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i de flesta organsystem, framförallt cirkulations- och respirationssvikt, men saknar de allra mest kvalificerade metoder för övervakning/behandling av svikt i ett eller flera organsystem som kan erbjudas på en kategori III-avdelning.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Borås II 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Danderyd II 12 12 12 12 12 12 7 7 7 7 7 7
Eskilstuna II 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Falun II 14 14 14 14 14 14 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Gällivare II 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Gävle II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Halmstad II 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Helsingborg II 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Hudiksvall II 8 8 8 8 8 8 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5
Jönköping II 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Kalmar II 13 13 13 13 13 13 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6
Karlskrona IVA II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Karlstad II 12 12 12 12 12 12 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Kristianstad II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Lindesberg II 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4
Norrköping II 11 11 11 11 11 11 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
NU Trollhättan II 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Nyköping II 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Skellefteå II 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skövde II 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
St Göran II 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
SU Östra Inf II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sunderby II 9 9 9 9 9 9 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8
Sundsvall II 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
Södertälje II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SÖS IVA II 16 16 16 16 16 16 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12
SÖS MIVA II 15 15 15 15 15 15 6 6 6 4 4 4 8 8 8 8 8 8
Varberg II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Visby II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Värnamo II 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Västervik II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Västerås II 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Växjö II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
Ystad II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Östersund II 10 10 10 8 8 8 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7
*Summering
Kategori I 0 %
Kategori II 100 % 304 304 304 302 302 302 198 198 198 196 196 196 219 219 219 218 218 218
Kategori III 0 %

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länsdelssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i flera organsystem, men saknar möjlighet att erbjuda intensivvård på samma nivå som kategori II- och III-avdelningar.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Alingsås I 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Arvika I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bollnäs I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Eksjö I 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ersta I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Kalix I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Karlskoga I 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Kungälv I 7 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Lidköping I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
Ljungby I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lycksele I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mora I 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Norrtälje I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Piteå I 6 6 6 6 6 6 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Sollefteå I 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
SU NIVA I 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
SUS Malmö Inf I 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torsby I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Örnsköldsvik I 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
*Summering
Kategori I 100 % 75 75 75 74 74 74 52 52 52 52 52 52 61 61 61 61 61 61
Kategori II 0 %
Kategori III 0 %

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.