Siffrorna i rapporten anger beläggningsbara intensivvårdsplatser.
Med beläggningsbar intensivvårdsplats menas att avdelningen har både en fysisk sängplats och personal för vård av patient med intensivvårdsbehov. Om antalet intensivvårdsplatser varierar anges det antal intensivvårdspatienter som normalt kan vårdas med hänsyn till bemanning och fysiska begränsningar.
Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Alingsås I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Arvika I 2 2 2 2 2 2
Bollnäs I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Borås II 8 8 8 8 8 8
Danderyd II 9 9 9 9 9 9
Eksjö I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ersta I 3 3 3 3 3 3
Eskilstuna II 8 8 8 8 8 8
Falun II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Gällivare II 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1
Gävle II 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
Halmstad II 7 7 7 7 7 7
Helsingborg II 7 7 7 7 7 7
Hudiksvall II 5 5 5 5 5 5
Jönköping II 7 7 7 7 7 7
K Huddinge IVA III 8 8 8 8 8 8
K Solna BIVA III 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
K Solna IVA III 16 16 16 16 16 16
K Solna TIVA III 8 8 8 6 6 6
Kalix I 2 2 2 2 2 2
Kalmar II 7 7 7 7 7 7
Karlskoga II 4 4 4 4 4 4
Karlskrona TIVA III 3 3 3 1 1 1
Karlstad II 8 8 8 6 6 6
Kristianstad II 7 7 7 7 7 7
Kungälv I 5 5 5 5 5 5
Lidköping I 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Lindesberg I 4 4 4 4 4 4
Linköping BRIVA III 2 2 2 2 2 2
Linköping IVA III 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Linköping NIVA III 6 6 6 6 6 6
Linköping TIVA III 6 6 6 4 4 4
Ljungby I 2 2 2 2 2 2
Lycksele I 2 2 2 2 2 2
Mora I 5 5 5 5 5 5
Norrköping II 5 5 5 5 5 5
Norrtälje I 3 3 3 3 3 3
NU Trollhättan II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Nyköping II 6 6 6 6 6 6
Piteå I 3 3 3 3 3 3
Skellefteå II 7 7 7 7 7 7
Skövde II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Sollefteå II 3 3 3 3 3 3
St Göran II 8 8 8 8 8 8
SU BIVA III 6 6 6 6 6 6
SU CIVA III 14 14 14 14 14 14
SU Mölndal III 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
SU NIVA III 8 8 8 6 6 6
SU TIVA III 12 12 12 9 9 9 8 8 8 6 6 6
SU Östra III 6 6 6 6 6 6
SU Östra Inf II 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Sunderby II 6 6 6 6 6 6
Sundsvall II 6 6 6 6 6 6
SUS Lund BIVA III 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5
SUS Lund IVA III 8 8 8 8 8 8
SUS Lund NIVA III 6 6 6 6 6 6
SUS Lund TIVA III 12 12 12 10 10 10
SUS Malmö IVA III 9 9 9 9 9 9
Södertälje II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
SÖS IVA II 12 12 12 12 12 12
SÖS MIVA II 8 8 8 8 8 8
Torsby I 4 4 4 4 4 4
Umeå IVA III 10 10 10 9 9 9 9 9 9 7 7 7
Umeå TIVA III 5 5 5 3 3 3
Uppsala BIVA III 4 4 4 4 4 3
Uppsala BRIVA III 3 3 3 3 3 3
Uppsala CIVA III 7 7 7 7 7 7
Uppsala NIVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Uppsala TIVA III 6 6 6 6 6 6
Varberg II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Visby II 5 5 5 5 5 5
Värnamo II 4 4 4 4 4 4
Västervik II 5 5 5 5 5 5
Västerås II 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Växjö II 6 6 6 6 6 6
Ystad II 3 3 3 3 3 3
Örebro IVA III 6 6 6 6 6 6
Örebro TIVA III 4 4 4 4 4 4
Örnsköldsvik II 5 5 5 5 5 5
Östersund II 7 7 7 7 7 7
*Summering
Kategori I 19 % 48 48 48 48 48 48 9 9 9 9 9 9
Kategori II 45 % 229 229 229 227 227 227 41 41 41 41 41 41
Kategori III 36 % 208 208 208 191 191 190 45 45 45 41 41 41
Alla kategorier 485 485 485 466 466 465 95 95 95 91 91 91

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

OBS! Statistiken innehåller endast avdelningar som har rapporterat in data till Svenska Intensivvårdsregistret.
Avdelningar som saknas:
K Solna ECMO, Karlskrona IVA, SUS Malmö Inf

Allmänna intensivvårdsavdelningar på exempelvis region-universitetssjukhus, tillhandahåller de mest kvalificerade övervaknings- och behandlingsmetoder som kan erbjudas vid olika typer av organsvikt. Inkluderar specialintensivvårdsavdelningar för thorax-, neuro- barn- och brännskadeintensivvård.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
K Huddinge IVA III 8 8 8 8 8 8
K Solna BIVA III 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
K Solna IVA III 16 16 16 16 16 16
K Solna TIVA III 8 8 8 6 6 6
Karlskrona TIVA III 3 3 3 1 1 1
Linköping BRIVA III 2 2 2 2 2 2
Linköping IVA III 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Linköping NIVA III 6 6 6 6 6 6
Linköping TIVA III 6 6 6 4 4 4
SU BIVA III 6 6 6 6 6 6
SU CIVA III 14 14 14 14 14 14
SU Mölndal III 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
SU NIVA III 8 8 8 6 6 6
SU TIVA III 12 12 12 9 9 9 8 8 8 6 6 6
SU Östra III 6 6 6 6 6 6
SUS Lund BIVA III 7 7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5
SUS Lund IVA III 8 8 8 8 8 8
SUS Lund NIVA III 6 6 6 6 6 6
SUS Lund TIVA III 12 12 12 10 10 10
SUS Malmö IVA III 9 9 9 9 9 9
Umeå IVA III 10 10 10 9 9 9 9 9 9 7 7 7
Umeå TIVA III 5 5 5 3 3 3
Uppsala BIVA III 4 4 4 4 4 3
Uppsala BRIVA III 3 3 3 3 3 3
Uppsala CIVA III 7 7 7 7 7 7
Uppsala NIVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Uppsala TIVA III 6 6 6 6 6 6
Örebro IVA III 6 6 6 6 6 6
Örebro TIVA III 4 4 4 4 4 4
*Summering
Kategori I 0 %
Kategori II 0 %
Kategori III 100 % 208 208 208 191 191 190 45 45 45 41 41 41

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i de flesta organsystem, framförallt cirkulations- och respirationssvikt, men saknar de allra mest kvalificerade metoder för övervakning/behandling av svikt i ett eller flera organsystem som kan erbjudas på en kategori III-avdelning.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Borås II 8 8 8 8 8 8
Danderyd II 9 9 9 9 9 9
Eskilstuna II 8 8 8 8 8 8
Falun II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Gällivare II 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1
Gävle II 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
Halmstad II 7 7 7 7 7 7
Helsingborg II 7 7 7 7 7 7
Hudiksvall II 5 5 5 5 5 5
Jönköping II 7 7 7 7 7 7
Kalmar II 7 7 7 7 7 7
Karlskoga II 4 4 4 4 4 4
Karlstad II 8 8 8 6 6 6
Kristianstad II 7 7 7 7 7 7
Norrköping II 5 5 5 5 5 5
NU Trollhättan II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Nyköping II 6 6 6 6 6 6
Skellefteå II 7 7 7 7 7 7
Skövde II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Sollefteå II 3 3 3 3 3 3
St Göran II 8 8 8 8 8 8
SU Östra Inf II 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Sunderby II 6 6 6 6 6 6
Sundsvall II 6 6 6 6 6 6
Södertälje II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
SÖS IVA II 12 12 12 12 12 12
SÖS MIVA II 8 8 8 8 8 8
Varberg II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Visby II 5 5 5 5 5 5
Värnamo II 4 4 4 4 4 4
Västervik II 5 5 5 5 5 5
Västerås II 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Växjö II 6 6 6 6 6 6
Ystad II 3 3 3 3 3 3
Örnsköldsvik II 5 5 5 5 5 5
Östersund II 7 7 7 7 7 7
*Summering
Kategori I 0 %
Kategori II 100 % 229 229 229 227 227 227 41 41 41 41 41 41
Kategori III 0 %

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länsdelssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i flera organsystem, men saknar möjlighet att erbjuda intensivvård på samma nivå som kategori II- och III-avdelningar.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Alingsås I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Arvika I 2 2 2 2 2 2
Bollnäs I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Eksjö I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ersta I 3 3 3 3 3 3
Kalix I 2 2 2 2 2 2
Kungälv I 5 5 5 5 5 5
Lidköping I 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Lindesberg I 4 4 4 4 4 4
Ljungby I 2 2 2 2 2 2
Lycksele I 2 2 2 2 2 2
Mora I 5 5 5 5 5 5
Norrtälje I 3 3 3 3 3 3
Piteå I 3 3 3 3 3 3
Torsby I 4 4 4 4 4 4
*Summering
Kategori I 100 % 48 48 48 48 48 48 9 9 9 9 9 9
Kategori II 0 %
Kategori III 0 %

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.