Siffrorna i rapporten anger beläggningsbara intensivvårdsplatser.
Med beläggningsbar intensivvårdsplats menas att avdelningen har både en fysisk sängplats och personal för vård av patient med intensivvårdsbehov. Om antalet intensivvårdsplatser varierar anges det antal intensivvårdspatienter som normalt kan vårdas med hänsyn till bemanning och fysiska begränsningar.
Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Alingsås I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Arvika I 3 3 3 3 3 3
Bollnäs I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Borås II 8 8 8 8 8 8
Danderyd II 9 9 9 9 9 9
Eksjö I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ersta I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Eskilstuna II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Falun II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Gällivare I 2 2 2 2 2 2
Gävle II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Hudiksvall II 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3
Jönköping II 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
K Huddinge IVA III 8 8 8 8 8 8
K Solna IVA III 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 12
Kalix II 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kalmar II 7 7 7 6 6 6
Karlskoga II 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Karlskrona TIVA III 3 3 3 1 1 1
Karlstad II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Kristianstad II 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6
Kungälv I 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
Lidköping II 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Lindesberg I 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2
Linköping BRIVA III 2 2 2 2 2 2
Linköping CIVA III 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8
Ljungby I 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
Lycksele I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mora I 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
Piteå I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Skövde II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Sollefteå I 3 3 3 3 3 3
St Göran II 8 8 8 8 8 8
SU BIVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
SU CIVA III 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
SU Mölndal III 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
SU NIVA III 6 6 6 6 6 6
SU TIVA III 12 12 12 9 9 9 8 8 8 6 6 6
SU Östra III 4 4 4 4 4 4
SU Östra Inf I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Sunderby II 7 7 7 7 7 7
Sundsvall II 6 6 6 6 6 6
SUS Lund IVA III 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7
SUS Lund NIVA III 6 6 6 6 6 6
SUS Lund TIVA III 10 10 10 8 8 8
Södertälje II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
Torsby I 4 4 4 4 4 4
Umeå TIVA III 6 6 6 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Uppsala NIVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Varberg II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Visby II 5 5 5 5 5 5
Västervik II 5 5 5 5 5 5
Västerås II 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7
Växjö II 6 6 6 6 6 6
Ystad II 3 3 3 3 3 3
Örebro IVA III 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Örebro TIVA III 6 6 6 4 4 4
Örnsköldsvik II 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Östersund II 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6
*Summering
Kategori I 25 % 46 46 46 46 46 46 28 28 28 28 28 28
Kategori II 44 % 161 161 161 160 160 160 78 78 78 78 78 78
Kategori III 31 % 127 127 127 118 118 118 85 85 85 80 80 80
Alla kategorier 334 334 334 324 324 324 191 191 191 186 186 186

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

OBS! Statistiken innehåller endast avdelningar som har rapporterat in data till Svenska Intensivvårdsregistret.
Avdelningar som saknas:
Halmstad, Helsingborg, K Solna BIVA, K Solna ECMO, K Solna TIVA, Karlskrona IVA, Linköping NIVA, Linköping TIVA, Norrköping, Norrtälje, NU Trollhättan, Nyköping, Skellefteå, SUS Lund BIVA, SUS Malmö IVA, SÖS IVA, SÖS MIVA, Umeå IVA, Uppsala BIVA, Uppsala BRIVA, Uppsala CIVA, Uppsala TIVA, Värnamo

Allmänna intensivvårdsavdelningar på exempelvis region-universitetssjukhus, tillhandahåller de mest kvalificerade övervaknings- och behandlingsmetoder som kan erbjudas vid olika typer av organsvikt. Inkluderar specialintensivvårdsavdelningar för thorax-, neuro- barn- och brännskadeintensivvård.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
K Huddinge IVA III 8 8 8 8 8 8
K Solna IVA III 16 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 12
Karlskrona TIVA III 3 3 3 1 1 1
Linköping BRIVA III 2 2 2 2 2 2
Linköping CIVA III 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8
SU BIVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
SU CIVA III 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
SU Mölndal III 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
SU NIVA III 6 6 6 6 6 6
SU TIVA III 12 12 12 9 9 9 8 8 8 6 6 6
SU Östra III 4 4 4 4 4 4
SUS Lund IVA III 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7
SUS Lund NIVA III 6 6 6 6 6 6
SUS Lund TIVA III 10 10 10 8 8 8
Umeå TIVA III 6 6 6 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Uppsala NIVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Örebro IVA III 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Örebro TIVA III 6 6 6 4 4 4
*Summering
Kategori I 0 %
Kategori II 0 %
Kategori III 100 % 127 127 127 118 118 118 85 85 85 80 80 80

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i de flesta organsystem, framförallt cirkulations- och respirationssvikt, men saknar de allra mest kvalificerade metoder för övervakning/behandling av svikt i ett eller flera organsystem som kan erbjudas på en kategori III-avdelning.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Borås II 8 8 8 8 8 8
Danderyd II 9 9 9 9 9 9
Eskilstuna II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Falun II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Gävle II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Hudiksvall II 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3
Jönköping II 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Kalix II 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kalmar II 7 7 7 6 6 6
Karlskoga II 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Karlstad II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Kristianstad II 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6
Lidköping II 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Skövde II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
St Göran II 8 8 8 8 8 8
Sunderby II 7 7 7 7 7 7
Sundsvall II 6 6 6 6 6 6
Södertälje II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
Varberg II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Visby II 5 5 5 5 5 5
Västervik II 5 5 5 5 5 5
Västerås II 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7
Växjö II 6 6 6 6 6 6
Ystad II 3 3 3 3 3 3
Örnsköldsvik II 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Östersund II 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6
*Summering
Kategori I 0 %
Kategori II 100 % 161 161 161 160 160 160 78 78 78 78 78 78
Kategori III 0 %

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länsdelssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i flera organsystem, men saknar möjlighet att erbjuda intensivvård på samma nivå som kategori II- och III-avdelningar.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Alingsås I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Arvika I 3 3 3 3 3 3
Bollnäs I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Eksjö I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ersta I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Gällivare I 2 2 2 2 2 2
Kungälv I 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
Lindesberg I 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2
Ljungby I 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
Lycksele I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mora I 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
Piteå I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Sollefteå I 3 3 3 3 3 3
SU Östra Inf I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Torsby I 4 4 4 4 4 4
*Summering
Kategori I 100 % 46 46 46 46 46 46 28 28 28 28 28 28
Kategori II 0 %
Kategori III 0 %

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.