Siffrorna i rapporten anger beläggningsbara intensivvårdsplatser.
Med beläggningsbar intensivvårdsplats menas att avdelningen har både en fysisk sängplats och personal för vård av patient med intensivvårdsbehov. Om antalet intensivvårdsplatser varierar anges det antal intensivvårdspatienter som normalt kan vårdas med hänsyn till bemanning och fysiska begränsningar.
Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Alingsås I 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Arvika I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bollnäs I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Borås II 15 15 15 15 15 15 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8
Danderyd II 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8
Eksjö I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ersta I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Eskilstuna II 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Falun II 8 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10
Gällivare II 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Gävle II 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6
Halmstad II 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7
Helsingborg II 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Hudiksvall II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Jönköping II 7 7 7 7 7 7 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8
K Huddinge IVA III 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
K Solna BIVA III 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 6 6 6
K Solna ECMO III 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
K Solna IVA III 23 23 23 23 23 23 32 32 32 32 32 32 18 18 18 18 18 18
K Solna TIVA III 8 8 8 14 14 14 8 8 8 6 6 6 8 8 8 6 6 6
Kalix I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kalmar II 7 7 7 6 6 6 10 10 10 10 10 10 7 7 7 6 6 6
Karlskoga I 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
Karlskrona IVA II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Karlskrona TIVA III 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1
Karlstad II 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 10 10 10 8 8 8
Kristianstad II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Kungälv I 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
Lidköping II 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Lindesberg II 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Linköping BRIVA III 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Linköping IVA III 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
Linköping NIVA III 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6
Linköping TIVA III 6 6 6 5 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6
Ljungby I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lycksele I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mora I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Norrköping II 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6
Norrtälje I 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 3 3 3 2 2 2
NU Trollhättan II 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8
Nyköping II 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Piteå I 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Skellefteå II 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skövde II 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8
Sollefteå I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
St Göran II 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8
SU BIVA III 10 10 10 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 8 8 6 6 6
SU CIVA I 13 13 13 11 11 11 23 23 23 23 23 23 16 16 16 16 16 16
SU Mölndal III 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5
SU NIVA III 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
SU TIVA III 12 12 12 9 9 9 8 8 8 8 8 8 12 12 12 8 8 8
SU Östra III 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
SU Östra Inf II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sunderby II 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 6
Sundsvall II 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
SUS Lund BIVA III 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
SUS Lund IVA III 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
SUS Lund NIVA III 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7
SUS Lund TIVA III 16 16 14 10 10 10 10 10 10 8 8 8 14 14 14 10 10 10
SUS Malmö Inf I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SUS Malmö IVA III 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10
Södertälje II 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
SÖS IVA II 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 12 12 12 12 12
SÖS MIVA II 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9
Torsby I 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Umeå IVA III 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9
Umeå TIVA III 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
Uppsala BIVA III 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5
Uppsala BRIVA III 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Uppsala CIVA III 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Uppsala NIVA III 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8 8
Uppsala TIVA III 8 8 8 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 6 6 6
Varberg I 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Visby II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Värnamo II 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Västervik II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Västerås II 8 8 8 8 8 8 15 15 15 15 15 15 8 8 8 8 8 8
Växjö II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ystad II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Örebro IVA III 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9
Örebro TIVA III 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
Örnsköldsvik I 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5
Östersund II 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7
*Summering
Kategori I 23 % 74 74 74 72 72 72 91 91 91 91 91 91 78 78 78 77 77 77
Kategori II 42 % 226 226 226 224 224 222 267 267 267 265 265 265 231 231 231 228 228 226
Kategori III 35 % 223 223 217 202 201 201 219 219 219 215 215 215 223 225 225 204 204 204
Alla kategorier 523 523 517 498 497 495 577 577 577 571 571 571 532 534 534 509 509 507

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

OBS! Statistiken innehåller endast avdelningar som har rapporterat in data till Svenska Intensivvårdsregistret.
Alla avdelningar har rapporterat in data.

Allmänna intensivvårdsavdelningar på exempelvis region-universitetssjukhus, tillhandahåller de mest kvalificerade övervaknings- och behandlingsmetoder som kan erbjudas vid olika typer av organsvikt. Inkluderar specialintensivvårdsavdelningar för thorax-, neuro- barn- och brännskadeintensivvård.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
K Huddinge IVA III 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
K Solna BIVA III 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 6 6 6
K Solna ECMO III 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4
K Solna IVA III 23 23 23 23 23 23 32 32 32 32 32 32 18 18 18 18 18 18
K Solna TIVA III 8 8 8 14 14 14 8 8 8 6 6 6 8 8 8 6 6 6
Karlskrona TIVA III 3 3 3 1 1 1
Linköping BRIVA III 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Linköping IVA III 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9
Linköping NIVA III 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6
Linköping TIVA III 6 6 6 5 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6
SU BIVA III 10 10 10 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 8 8 6 6 6
SU CIVA III 16 16 16 16 16 16
SU Mölndal III 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5
SU NIVA III 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
SU TIVA III 12 12 12 9 9 9 8 8 8 8 8 8 12 12 12 8 8 8
SU Östra III 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
SUS Lund BIVA III 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
SUS Lund IVA III 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
SUS Lund NIVA III 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7
SUS Lund TIVA III 16 16 14 10 10 10 10 10 10 8 8 8 14 14 14 10 10 10
SUS Malmö IVA III 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10
Umeå IVA III 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 9
Umeå TIVA III 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
Uppsala BIVA III 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5
Uppsala BRIVA III 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Uppsala CIVA III 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Uppsala NIVA III 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8 8
Uppsala TIVA III 8 8 8 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 6 6 6
Örebro IVA III 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9
Örebro TIVA III 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
*Summering
Kategori I 0 %
Kategori II 0 %
Kategori III 100 % 223 223 217 202 201 201 218 218 218 214 214 214 236 238 238 219 219 219

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i de flesta organsystem, framförallt cirkulations- och respirationssvikt, men saknar de allra mest kvalificerade metoder för övervakning/behandling av svikt i ett eller flera organsystem som kan erbjudas på en kategori III-avdelning.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Borås II 15 15 15 15 15 15 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8
Danderyd II 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8
Eskilstuna II 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Falun II 8 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10
Gällivare II 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Gävle II 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6
Halmstad II 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7
Helsingborg II 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Hudiksvall II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Jönköping II 7 7 7 7 7 7 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Kalmar II 7 7 7 6 6 6 10 10 10 10 10 10 7 7 7 6 6 6
Karlskrona IVA II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Karlstad II 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 10 10 10 8 8 8
Kristianstad II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Lidköping II 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Lindesberg II 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Norrköping II 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6
NU Trollhättan II 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8
Nyköping II 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Skellefteå II 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skövde II 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8
St Göran II 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8
SU Östra Inf II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sunderby II 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 6
Sundsvall II 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Södertälje II 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
SÖS IVA II 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 12 12 12 12 12
SÖS MIVA II 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9
Varberg II 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Visby II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Värnamo II 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Västervik II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Västerås II 8 8 8 8 8 8 15 15 15 15 15 15 8 8 8 8 8 8
Växjö II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ystad II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Östersund II 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7
*Summering
Kategori I 0 %
Kategori II 100 % 226 226 226 224 224 222 275 275 275 273 273 273 234 234 234 231 231 229
Kategori III 0 %

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länsdelssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i flera organsystem, men saknar möjlighet att erbjuda intensivvård på samma nivå som kategori II- och III-avdelningar.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Alingsås I 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Arvika I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bollnäs I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Eksjö I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ersta I 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Kalix I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Karlskoga I 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
Karlskrona TIVA I 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1
Kungälv I 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
Ljungby I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lycksele I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mora I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Norrtälje I 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 3 3 3 2 2 2
Piteå I 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Sollefteå I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
SU CIVA I 13 13 13 11 11 11 23 23 23 23 23 23
SUS Malmö Inf I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Torsby I 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Varberg I 6 6 6 6 6 6
Ystad I 3 3 3 3 3 3
Örnsköldsvik I 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5
*Summering
Kategori I 100 % 74 74 74 72 72 72 84 84 84 84 84 84 62 62 62 59 59 59
Kategori II 0 %
Kategori III 0 %

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.