Siffrorna i rapporten anger beläggningsbara intensivvårdsplatser.
Med beläggningsbar intensivvårdsplats menas att avdelningen har både en fysisk sängplats och personal för vård av patient med intensivvårdsbehov. Om antalet intensivvårdsplatser varierar anges det antal intensivvårdspatienter som normalt kan vårdas med hänsyn till bemanning och fysiska begränsningar.
Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Alingsås I 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Arvika I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bollnäs I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Borås II 15 15 15 15 15 15 9 9 9 9 9 9
Danderyd II 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
Eksjö I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ersta I 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Eskilstuna II 7 7 7 6 6 6 11 11 11 11 11 11
Falun II 8 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10
Gällivare II 4 4 4 4 4 4
Gävle II 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Halmstad II 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7
Helsingborg II 7 7 7 7 7 7
Hudiksvall II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Jönköping II 7 7 7 7 7 7 10 10 10 8 8 8
K Huddinge IVA III 10 10 10 10 10 10
K Solna BIVA III 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 6 6 6
K Solna ECMO III 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5
K Solna IVA III 23 23 23 23 23 23 32 32 32 32 32 32
K Solna TIVA III 8 8 8 14 14 14 8 8 8 6 6 6
Kalix I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kalmar II 7 7 7 6 6 6 10 10 10 10 10 10
Karlskoga I 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
Karlskrona IVA II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Karlskrona TIVA III 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Karlstad II 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12
Kristianstad II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Kungälv I 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
Lidköping II 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Lindesberg II 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Linköping BRIVA III 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Linköping IVA III 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8
Linköping NIVA III 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9
Linköping TIVA III 6 6 6 5 4 4 7 7 7 7 7 7
Ljungby I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lycksele I 5 5 5 5 5 5
Mora I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Norrköping II 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6
Norrtälje I 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6
NU Trollhättan II 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
Nyköping II 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
Piteå I 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Skellefteå II 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skövde II 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
Sollefteå I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
St Göran II 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8
SU BIVA III 10 10 10 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 8 8 6 6 6
SU CIVA I 13 13 13 11 11 11 23 23 23 23 23 23 16 16 16 16 16 16
SU Mölndal III 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5
SU NIVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
SU TIVA III 12 12 12 9 9 9 8 8 8 8 8 8 12 12 12 8 8 8
SU Östra III 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
SU Östra Inf II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
Sunderby II 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 6
Sundsvall II 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
SUS Lund BIVA III 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
SUS Lund IVA III 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
SUS Lund NIVA III 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5
SUS Lund TIVA III 16 16 14 10 10 10 10 10 10 8 8 8
SUS Malmö Inf I 2 2 2 2 2 2
SUS Malmö IVA III 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10
Södertälje II 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6
SÖS IVA II 15 15 15 15 15 15
SÖS MIVA II 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10
Torsby I 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2
Umeå IVA III 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Umeå TIVA III 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Uppsala BIVA III 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Uppsala BRIVA III 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Uppsala CIVA III 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Uppsala NIVA III 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Uppsala TIVA III 8 8 8 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Varberg I 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
Visby II 3 3 3 3 3 3
Värnamo II 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Västervik II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Västerås II 8 8 8 8 8 8 15 15 15 15 15 15 8 8 8 8 8 8
Växjö II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ystad II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Örebro IVA III 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9
Örebro TIVA III 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Örnsköldsvik I 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3
Östersund II 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9
*Summering
Kategori I 23 % 69 68 69 67 67 67 93 93 93 93 93 93 46 46 46 46 46 46
Kategori II 42 % 198 198 198 196 196 194 271 271 271 269 269 269 88 88 88 88 88 86
Kategori III 35 % 215 215 209 194 193 193 219 219 219 215 215 215 70 72 72 64 64 64
Alla kategorier 482 481 476 457 456 454 583 583 583 577 577 577 204 206 206 198 198 196

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

OBS! Statistiken innehåller endast avdelningar som har rapporterat in data till Svenska Intensivvårdsregistret.
Alla avdelningar har rapporterat in data.

Allmänna intensivvårdsavdelningar på exempelvis region-universitetssjukhus, tillhandahåller de mest kvalificerade övervaknings- och behandlingsmetoder som kan erbjudas vid olika typer av organsvikt. Inkluderar specialintensivvårdsavdelningar för thorax-, neuro- barn- och brännskadeintensivvård.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
K Huddinge IVA III 10 10 10 10 10 10
K Solna BIVA III 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 6 6 6
K Solna ECMO III 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5
K Solna IVA III 23 23 23 23 23 23 32 32 32 32 32 32
K Solna TIVA III 8 8 8 14 14 14 8 8 8 6 6 6
Karlskrona TIVA III 3 3 3 1 1 1
Linköping BRIVA III 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Linköping IVA III 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8
Linköping NIVA III 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9
Linköping TIVA III 6 6 6 5 4 4 7 7 7 7 7 7
SU BIVA III 10 10 10 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 8 8 6 6 6
SU CIVA III 16 16 16 16 16 16
SU Mölndal III 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5
SU NIVA III 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
SU TIVA III 12 12 12 9 9 9 8 8 8 8 8 8 12 12 12 8 8 8
SU Östra III 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
SUS Lund BIVA III 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
SUS Lund IVA III 9 9 9 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
SUS Lund NIVA III 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5
SUS Lund TIVA III 16 16 14 10 10 10 10 10 10 8 8 8
SUS Malmö IVA III 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10
Umeå IVA III 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Umeå TIVA III 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Uppsala BIVA III 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Uppsala BRIVA III 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Uppsala CIVA III 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8
Uppsala NIVA III 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Uppsala TIVA III 8 8 8 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Örebro IVA III 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9
Örebro TIVA III 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4
*Summering
Kategori I 0 %
Kategori II 0 %
Kategori III 100 % 215 215 209 194 193 193 218 218 218 214 214 214 86 88 88 80 80 80

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i de flesta organsystem, framförallt cirkulations- och respirationssvikt, men saknar de allra mest kvalificerade metoder för övervakning/behandling av svikt i ett eller flera organsystem som kan erbjudas på en kategori III-avdelning.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Borås II 15 15 15 15 15 15 9 9 9 9 9 9
Danderyd II 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
Eskilstuna II 7 7 7 6 6 6 11 11 11 11 11 11
Falun II 8 8 8 8 8 8 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10
Gällivare II 4 4 4 4 4 4
Gävle II 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Halmstad II 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7
Helsingborg II 7 7 7 7 7 7
Hudiksvall II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Jönköping II 7 7 7 7 7 7 10 10 10 8 8 8
Kalmar II 7 7 7 6 6 6 10 10 10 10 10 10
Karlskrona IVA II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Karlstad II 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12
Kristianstad II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
Lidköping II 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Lindesberg II 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Norrköping II 6 6 6 6 6 6 9 9 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6
NU Trollhättan II 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
Nyköping II 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6
Skellefteå II 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Skövde II 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10
St Göran II 8 8 8 8 8 8 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8
SU Östra Inf II 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
Sunderby II 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 6
Sundsvall II 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 6
Södertälje II 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6
SÖS IVA II 15 15 15 15 15 15
SÖS MIVA II 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10
Varberg II 8 8 8 8 8 8
Visby II 3 3 3 3 3 3
Värnamo II 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Västervik II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Västerås II 8 8 8 8 8 8 15 15 15 15 15 15 8 8 8 8 8 8
Växjö II 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ystad II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Östersund II 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9
*Summering
Kategori I 0 %
Kategori II 100 % 198 198 198 196 196 194 279 279 279 277 277 277 88 88 88 88 88 86
Kategori III 0 %

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.

Intensivvårdsavdelningar på exempelvis länsdelssjukhus behärskar intensivvård vid akut funktionsnedsättning i flera organsystem, men saknar möjlighet att erbjuda intensivvård på samma nivå som kategori II- och III-avdelningar.

Tertial 1, vecka 12 Tertial 2, vecka 29 Tertial 3, vecka 42
Vardag Helg Vardag Helg Vardag Helg
IVA-Kategori Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt Fm Em Natt
Alingsås I 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Arvika I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Bollnäs I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Eksjö I 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ersta I 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Kalix I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Karlskoga I 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4
Karlskrona TIVA I 1 1 1 1 1 1
Kungälv I 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5
Ljungby I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lycksele I 5 5 5 5 5 5
Mora I 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Norrtälje I 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6
Piteå I 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Sollefteå I 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SU CIVA I 13 13 13 11 11 11 23 23 23 23 23 23
SUS Malmö Inf I 2 2 2 2 2 2
Torsby I 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2
Varberg I 6 6 6 6 6 6
Örnsköldsvik I 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3
*Summering
Kategori I 100 % 69 68 69 67 67 67 86 86 86 86 86 86 30 30 30 30 30 30
Kategori II 0 %
Kategori III 0 %

Gråa rutor innebär att protokollet för det tertialet ej är inlämnat ännu.

*Summeringen visar medelvärdet inom respektive tertial/dygnsperiod.