Tabellen är uppdaterad: 2022-06-27 14:27
Antal vårdtillfällen: 12 263
Antal patienter: 9 298
Ålder - medel: 60,1 (0 - 98) (min-max)
Ålder - median: 63
Kön kvinna: 2861 / 9 298 (30,8%)
Dagar från insjuknande till IVA-vård: 10,6 (0 - 152) (min-max)
Kronisk hjärt-lungsjukdom: 29,4%
Kronisk lever-njursjukdom: 7,1%
Diabetes: 25,1%
Hypertoni: 42,8%
Någon riskfaktor: 80,7%
Någon riskfaktor innefattar: barn med flerfunktionshinder, hypertoni, 65 år eller äldre, graviditet, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma, neuromuskulär sjukdom, annan angiven riskfaktor.