Tabellen är uppdaterad: 2023-12-07 05:54
Antal vårdtillfällen: 13 996
Antal patienter: 10 819
Ålder - medel: 60,8 (0 - 109) (min-max)
Ålder - median: 64
Kön kvinna: 3447 / 10 819 (31,9%)
Dagar från insjuknande till IVA-vård: 9,9 (0 - 160) (min-max)
Kronisk hjärt-lungsjukdom: 31,1%
Kronisk lever-njursjukdom: 8,1%
Diabetes: 25,2%
Hypertoni: 42,7%
Någon riskfaktor: 81,8%
Någon riskfaktor innefattar: barn med flerfunktionshinder, hypertoni, 65 år eller äldre, graviditet, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma, neuromuskulär sjukdom, annan angiven riskfaktor.