Tabellen är uppdaterad: 2021-01-24 07:40
Antal vårdtillfällen: 6 371
Antal patienter: 4 744
Ålder - medel: 61,2 (0 - 97) (min-max)
Ålder - median: 63
Kön kvinna: 1352 / 4 744 (28,5%)
Dagar från insjuknande till IVA-vård: 10,8 (0 - 84) (min-max)
Kronisk hjärt-lungsjukdom: 29,4%
Kronisk lever-njursjukdom: 7,0%
Diabetes: 26,6%
Hypertoni: 44,4%
Någon riskfaktor: 81,6%
Någon riskfaktor innefattar: barn med flerfunktionshinder, hypertoni, 65 år eller äldre, graviditet, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma, neuromuskulär sjukdom, annan angiven riskfaktor.