Tabellen är uppdaterad: 2022-11-28 06:52
Antal vårdtillfällen: 12 800
Antal patienter: 9 773
Ålder - medel: 60,3 (0 - 98) (min-max)
Ålder - median: 63
Kön kvinna: 3040 / 9 773 (31,1%)
Dagar från insjuknande till IVA-vård: 10,4 (0 - 160) (min-max)
Kronisk hjärt-lungsjukdom: 29,8%
Kronisk lever-njursjukdom: 7,4%
Diabetes: 25,2%
Hypertoni: 42,8%
Någon riskfaktor: 81,1%
Någon riskfaktor innefattar: barn med flerfunktionshinder, hypertoni, 65 år eller äldre, graviditet, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma, neuromuskulär sjukdom, annan angiven riskfaktor.