Tabellen är uppdaterad: 2021-10-16 17:54
Antal vårdtillfällen: 10 715
Antal patienter: 7 993
Ålder - medel: 60,7 (0 - 98) (min-max)
Ålder - median: 63
Kön kvinna: 2395 / 7 993 (30,0%)
Dagar från insjuknande till IVA-vård: 10,9 (0 - 152) (min-max)
Kronisk hjärt-lungsjukdom: 29,0%
Kronisk lever-njursjukdom: 6,6%
Diabetes: 25,4%
Hypertoni: 44,2%
Någon riskfaktor: 80,9%
Någon riskfaktor innefattar: barn med flerfunktionshinder, hypertoni, 65 år eller äldre, graviditet, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma, neuromuskulär sjukdom, annan angiven riskfaktor.