Tabellen är uppdaterad: 2020-08-13 02:23
Antal vårdtillfällen: 3 526
Antal patienter: 2 589
Ålder - medel: 59,3 (0 - 95) (min-max)
Ålder - median: 61
Kön kvinna: 700 / 2 589 (27,0%)
Dagar från insjuknande till IVA-vård: 10,8 (0 - 84) (min-max)
Kronisk hjärt-lungsjukdom: 24,6%
Kronisk lever-njursjukdom: 5,3%
Diabetes: 24,3%
Hypertoni: 40,0%
Någon riskfaktor: 77,3%
Någon riskfaktor innefattar: barn med flerfunktionshinder, hypertoni, 65 år eller äldre, graviditet, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma, neuromuskulär sjukdom, annan angiven riskfaktor.