Tabellen är uppdaterad: 2021-04-13 10:19
Antal vårdtillfällen: 8 675
Antal patienter: 6 463
Ålder - medel: 61,3 (0 - 97) (min-max)
Ålder - median: 63
Kön kvinna: 1873 / 6 463 (29,0%)
Dagar från insjuknande till IVA-vård: 10,8 (0 - 127) (min-max)
Kronisk hjärt-lungsjukdom: 29,8%
Kronisk lever-njursjukdom: 6,9%
Diabetes: 26,1%
Hypertoni: 45,0%
Någon riskfaktor: 82,1%
Någon riskfaktor innefattar: barn med flerfunktionshinder, hypertoni, 65 år eller äldre, graviditet, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma, neuromuskulär sjukdom, annan angiven riskfaktor.