Tabellen är uppdaterad: 2023-03-26 15:10
Antal vårdtillfällen: 13 339
Antal patienter: 10 256
Ålder - medel: 60,5 (0 - 109) (min-max)
Ålder - median: 63
Kön kvinna: 3231 / 10 256 (31,5%)
Dagar från insjuknande till IVA-vård: 10,1 (0 - 160) (min-max)
Kronisk hjärt-lungsjukdom: 30,3%
Kronisk lever-njursjukdom: 7,7%
Diabetes: 25,2%
Hypertoni: 42,7%
Någon riskfaktor: 81,4%
Någon riskfaktor innefattar: barn med flerfunktionshinder, hypertoni, 65 år eller äldre, graviditet, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma, neuromuskulär sjukdom, annan angiven riskfaktor.