Tabellen är uppdaterad: 2022-01-26 06:57
Antal vårdtillfällen: 11 533
Antal patienter: 8 665
Ålder - medel: 60,3 (0 - 98) (min-max)
Ålder - median: 62
Kön kvinna: 2624 / 8 665 (30,3%)
Dagar från insjuknande till IVA-vård: 10,8 (0 - 152) (min-max)
Kronisk hjärt-lungsjukdom: 28,8%
Kronisk lever-njursjukdom: 6,6%
Diabetes: 25,3%
Hypertoni: 43,3%
Någon riskfaktor: 80,5%
Någon riskfaktor innefattar: barn med flerfunktionshinder, hypertoni, 65 år eller äldre, graviditet, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma, neuromuskulär sjukdom, annan angiven riskfaktor.