Tabellen är uppdaterad: 2021-07-25 09:05
Antal vårdtillfällen: 10 352
Antal patienter: 7 694
Ålder - medel: 60,9 (0 - 98) (min-max)
Ålder - median: 63
Kön kvinna: 2285 / 7 694 (29,7%)
Dagar från insjuknande till IVA-vård: 10,9 (0 - 127) (min-max)
Kronisk hjärt-lungsjukdom: 29,5%
Kronisk lever-njursjukdom: 6,6%
Diabetes: 25,4%
Hypertoni: 44,5%
Någon riskfaktor: 81,3%
Någon riskfaktor innefattar: barn med flerfunktionshinder, hypertoni, 65 år eller äldre, graviditet, kronisk hjärt-lungsjukdom, kronisk lever-njursjukdom, nedsatt immunförsvar, diabetes, fetma, neuromuskulär sjukdom, annan angiven riskfaktor.