Observera!
Eftersom ingen rapport är vald kan samtliga urval väljas. Beroende på vilken rapport som sedan väljs kommer vissa urval inte vara relevanta.
Spara urval mellan rapporter.