Välkommen till Svenska Intensivvårdsregistrets utdataportal.

Denna utdataportal presenterar inrapporterad intensivvårdsdata för intensivvårdstillfällen inskrivna från och med 2008 och framåt.
Resultat som presenteras i rapporterna hämtas direkt ur den befintliga databasen i samband med att respektive rapport öppnas. Det innebär att siffror kan ändras för varje gång du öppnar rapporten. Till varje rapport finns en förklaring. Se Visa förklaring för varje rapport.
Under menyn Urval kan olika urval väljas för olika rapporter. Observera då att "Detta är en modifierad rapport" står i diagrammet när du förändrar urvalet.


SIR kan inte ta ansvar för tolkningen av rapporter med förändrade urval ifrån originalrapporten.
Du är alltid välkommen att kontakta SIR för att diskutera rapporterna.