Min avdelning

Sparade rapporter

 
Inrapporterad period 01.01 Inrapporterad period för alla avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 01.02.01 Antal vårdtillfällen alla avd 2017
01.02.02 Antal vårdtillfällen min avd 2008-2017
01.02.03 Antal vårdtillfällen alla avd 2008-2017
 
Ålder-& Könsfördelning 01.03.01 Ålder och könsfördelning alla avd 2017
01.03.02 Ålder och könsfördelning min avd 2017
 
Avstå & Avbryt 02.01.01 Etik – Behandlingsbegränsning på IVA alla avd 2017
02.01.02 Etik – Behandlingsbegränsning på IVA min avd 2008-2017
02.01.03 Etik – Behandlingsbegränsning på IVA alla avd 2008-2017
 
2 månader 03.01.01.01 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 2 månader alla avd 2017
03.01.01.02 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 2 månader min avd 2008-2017
03.01.01.03 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 2 månader alla avd 2008-2017
 
6 månader 03.01.02.01 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 6 månader alla avd 2017
03.01.02.02 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 6 månader min avd 2008-2017
03.01.02.03 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 6 månader alla avd 2008-2017
 
12 månader 03.01.03.01 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 12 månader alla avd 2017
03.01.03.02 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 12 månader min avd 2008-2017
03.01.03.03 Q1 Uppföljning av livskvalitet efter intensivvård 12 månader alla avd 2008-2017
 
Nyckeltal 03.02.01.01 Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 Nyckeltal alla avd 2017
03.02.01.02 Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 Nyckeltal min avd 2008-2017
03.02.01.03 Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 Nyckeltal alla avd 2008-2017
 
VLAD konsekutivt 03.02.01.04 Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 VLAD konsekutiva vårdtillf alla avd 2017
03.02.01.05 Q2 Riskjusterad mortalitet SAPS3 VLAD konsekutiva vårdtillf min avd 2017
 
Nyckeltal 03.02.02.01 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 Nyckeltal alla avd 2017
03.02.02.02 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 Nyckeltal min avd 2008-2017
03.02.02.03 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 Nyckeltal alla avd 2008-2017
 
VLAD konsekutivt 03.02.02.04 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf alla avd 2017
03.02.02.05 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf min avd 2008-2017
03.02.02.06 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf BIVA 2008-2017
03.02.02.07 Q2 Riskjusterad mortalitet PIM2 VLAD konsekutiva vårdtillf ej BIVA 2008-2017
 
Nyckeltal 03.02.03.01 Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins Nyckeltal TIVA 2017
03.02.03.02 Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins Nyckeltal min avd 2008-2017
03.02.03.03 Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins Nyckeltal alla avd 2008-2017
 
VLAD konsekutivt 03.02.03.04 Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins VLAD konsek vårdtillf TIVA 2017
03.02.03.05 Q2 Riskjusterad mortalitet IVA-Higgins VLAD konsek vårdtillf TIVA min avd 2017
 
Förekomst 03.03.01.01 Q3 Bakteriell multiresistens förekomst alla avd 2017
03.03.01.02 Q3 Bakteriell multiresistens förekomst min avd 2008-2017
03.03.01.03 Q3 Bakteriell multiresistens förekomst alla avd 2008-2017
 
Isolering 03.03.02.01 Q3 Bakteriell multiresistens isolering alla avd 2017
03.03.02.02 Q3 Bakteriell multiresistens isolering min avd 2008-2017
03.03.02.03 Q3 Bakteriell multiresistens isolering alla avd 2008-2017
 
VAP 03.04.01 Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP alla avd 2017
03.04.02 Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP min avd 2008-2017
03.04.03 Q4 Ventilator-associerad pneumoni, VAP alla avd 2008-2017
 
Till annan IVA pga. resursbrist 03.05.01 Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist alla avd 2017
03.05.02 Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist min avd 2008-2017
03.05.03 Q5 Till annan IVA p.g.a. resursbrist alla avd 2008-2017
 
Åter IVA inom 72h 03.06.01 Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar alla avd 2017
03.06.02 Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar min avd 2008-2017
03.06.03 Q6 Oplan återinläggning inom 72 timmar alla avd 2008-2017
 
Med protokoll 03.07.01.01 Q7 Avlidna på IVA med protokoll alla avd 2017
03.07.01.02 Q7 Avlidna på IVA med protokoll min avd 2008-2017
03.07.01.03 Q7 Avlidna på IVA med protokoll alla avd 2008-2017
 
Granskade av DAL/DAS 03.07.02.01 Q7 Avlidna på IVA med protokoll granskade av DAL/DAS alla avd 2017
03.07.02.02 Q7 Avlidna på IVA med protokoll granskade av DAL/DAS min avd 2008-2017
03.07.02.03 Q7 Avlidna på IVA med protokoll granskade av DAL/DAS alla avd 2008-2017
 
Kontakt transplantation 03.07.03.01 Q7 Avlidna på IVA diagn enl dir krit och kontakt med transpl koord alla avd 2017
03.07.03.02 Q7 Avlidna på IVA diagn enl dir krit och kontakt med transpl koord min avd 2008-2017
03.07.03.03 Q7 Avlidna på IVA diagn enl dir krit och kontakt med transpl koord alla avd 2008-2017
 
Nattlig utskrivning 03.08.01 Q8 Nattlig utskrivning alla avd 2017
03.08.02 Q8 Nattlig utskrivning min avd 2008-2017
03.08.03 Q8 Nattlig utskrivning alla avd 2008-2017
 
Behandlingsstrategi 03.09.01 Q9 Behandlingsstrategi på IVA alla 2017
03.09.02 Q9 Behandlingsstrategi på IVA min avd 2008 - 2017
03.09.03 Q9 Behandlingsstrategi på IVA alla avd 2008 - 2017
 
Beläggning 04.01.01 Beläggning alla avd 2017
04.01.02 Beläggning min avd 2017
 
Vårdtid 04.02.01 Vårdtidsfördelning alla avd 2017
04.02.02 Vårdtidsfördelning min avd 2017
 
VTS 04.03.01 Vårdtyngd VTS alla avd 2017
04.03.02 Vårdtyngd VTS min avd 2008-2017
04.03.03 Vårdtyngd VTS alla avd 2008-2017
 
NEMS 04.04.01 Vårdtyngd NEMS alla avd 2017
04.04.02 Vårdtyngd NEMS min avd 2008-2017
04.04.03 Vårdtyngd NEMS alla avd 2008-2017
 
Bronkoskopi 05.01.01.01 Bronkoskopi alla avd 2017
05.01.01.02 Bronkoskopi min avd 2008-2017
05.01.01.03 Bronkoskopi alla avd 2008-2017
 
CPAP 05.01.02.01 CPAP alla avd 2017
05.01.02.02 CPAP min avd 2008-2017
05.01.02.03 CPAP alla avd 2008-2017
 
Pleurapunktion 05.01.03.01 Pleurapunktion alla avd 2017
05.01.03.02 Pleurapunktion min avd 2008-2017
05.01.03.03 Pleurapunktion alla avd 2008-2017
 
Thoraxdränage 05.01.04.01 Thoraxdränage alla avd 2017
05.01.04.02 Thoraxdränage min avd 2008-2017
05.01.04.03 Thoraxdränage alla avd 2008-2017
 
Trakeostomi-percutan 05.01.05.01 Trakeostomi, perkutan alla avd 2017
05.01.05.02 Trakeostomi, perkutan min avd 2008-2017
05.01.05.03 Trakeostomi, perkutan alla avd 2008-2017
 
Tid till start 05.01.05.04 Trakeostomi, percutan, tid till start, alla avd 2017
05.01.05.05 Trakeostomi, percutan, tid till start, min avd 2008-2017
05.01.05.06 Trakeostomi, percutan, tid till start, alla avd 2008-2017
05.01.05.07 Åtgärd respiration trakeostomi, percutan – tid till åtgärdsstart alla avd 2013:
 
Trakeostomi-öppen 05.01.06.01 Trakeostomi, öppen alla avd 2017
05.01.06.02 Trakeostomi, öppen min avd 2008-2017
05.01.06.03 Trakeostomi, öppen alla avd 2008-2017
 
Tid till start 05.01.06.04 Trakeostomi, öppen, tid till start, alla avd 2017
05.01.06.05 Trakeostomi, öppen, tid till start, min avd 2008-2013
05.01.06.06 Trakeostomi, öppen, tid till start, alla avd 2008-2017
 
Ventilatorbehandling - invasiv 05.01.07.01 Invasiv ventilatorbehandling, IVB alla avd 2017
05.01.07.02 Invasiv ventilatorbehandling, IVB min avd 2017
05.01.07.03 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, min avd 2008-2017
05.01.07.04 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, alla avd 2008-2017
 
Andel förekomster 05.01.07.05 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, andel förekomster, alla avd 2017
05.01.07.06 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, andel förekomster, min avd 2008-2017
05.01.07.07 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, andel förekomster, alla avd 2008-2017
 
Total duration 05.01.07.08 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, duration, alla avd 2017
05.01.07.09 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, duration, min avd 2008-2017
05.01.07.10 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, duration, alla avd 2008-2017
 
Medelduration 05.01.07.11 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, medelduration, alla avd 2017
05.01.07.12 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, medelduration, min avd 2008-2017
05.01.07.13 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, medelduration, alla avd 2008-2017
 
Andel åtgärdstid 05.01.07.14 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, andel åtgärdstid, alla avd 2017
05.01.07.15 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, andel åtgärdstid, min avd 2008-2017
05.01.07.16 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, andel åtgärdstid, alla avd 2008-2017
 
Tid till start 05.01.07.17 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, tid till start, alla avd 2017
05.01.07.18 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, tid till start, min avd 2008-2017
05.01.07.19 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, tid till start, alla avd 2008-2017
 
Konsekutiva vårdtillfällen 05.01.07.20 Invasiv ventilatorbehandling,IVB, konsekutiva vtf, alla avd 2017
05.01.07.21 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, konsekutiva vtf, min avd 2017
05.01.07.22 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, konsekutiva vtf, min avd 2008-2017
05.01.07.23 Invasiv ventilatorbehandling, IVB, konsekutiva vtf, alla avd 2008-2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.01.08.01 Nonivasiv ventilatorbeh. NIV, alla avd 2017
05.01.08.02 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, min avd 2008-2017
05.01.08.03 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, alla avd 2008-2017
 
Andel förekomster 05.01.08.04 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, andel förekomster, alla avd 2017
05.01.08.05 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, andel förekomster, min avd 2008-2017
05.01.08.06 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, andel förekomster, alla avd 2008-2017
 
Total duration 05.01.08.07 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, duration, alla avd 2017
05.01.08.08 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, duration, min avd 2008-2017
05.01.08.09 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, duration, alla avd 2008-2017
 
Medelduration 05.01.08.10 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, medelduration, alla avd 2017
05.01.08.11 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, medelduration, min avd 2008-2017
05.01.08.12 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, medelduration, alla avd 2008-2017
 
Andel åtgärdstid 05.01.08.13 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, andel åtgärdstid, alla avd 2017
05.01.08.14 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, andel åtgärdstid, min avd 2008-2017
05.01.08.15 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, andel åtgärdstid, alla avd 2008-2017
 
Tid till start 05.01.08.16 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, tid till start, alla avd 2013
05.01.08.17 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, tid till start, min avd 2008-2017
05.01.08.18 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, tid till start, alla avd 2008-2017
 
Konsekutiva vårdtillfällen 05.01.08.19 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, konsekutiva vtf, alla avd 2017
05.01.08.20 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, konsekutiva vtf, min avd 2017
05.01.08.21 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, konsekutiva vtf, min avd 2008-2017
05.01.08.22 Noninvasiv ventilatorbeh. NIV, konsekutiva vtf, alla avd 2008-2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.01.09.01 ECMO, alla avd 2017
05.01.09.02 ECMO, min avd 2008-2017
05.01.09.03 ECMO, alla avd 2008-2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.01.10.01 Hyperbar syrgasbehandling, HBO, alla avd 2017
05.01.10.02 Hyperbar syrgasbehandling, HBO, min avd 2008-2017
05.01.10.03 Hyperbar syrgasbehandling, HBO, alla avd 2008-2017
 
Defibrillering 05.02.01.01 Defibrillering alla avd 2017
05.02.01.02 Defibrillering min avd 2008-2017
05.02.01.03 Defibrillering alla avd 2008-2017
 
Ekokardiografi-transesofagalt 05.02.02.01 Ekokardiografi, transesofagalt alla avd 2017
05.02.02.02 Ekokardiografi, transesofagalt min avd 2008-2017
05.02.02.03 Ekokardiografi, transesofagalt alla avd 2008-2017
 
Ekokardiografi-transtorakalt 05.02.03.01 Ekokardiografi, transtorakalt alla avd 2017
05.02.03.02 Ekokardiografi, transtorakalt min avd 2008-2017
05.02.03.03 Ekokardiografi, transtorakalt alla avd 2008-2017
 
Elkonvertering 05.02.04.01 Elkonvertering alla avd 2017
05.02.04.02 Elkonvertering min avd 2008-2017
05.02.04.03 Elkonvertering alla avd 2008-2017
 
HLR 05.02.05.01 Hjärt-lungräddning, HLR alla avd 2017
05.02.05.02 Hjärt-lungräddning, HLR min avd 2008-2017
05.02.05.03 Hjärt-lungräddning, HLR alla avd 2008-2017
 
Pacemakerinläggning 05.02.06.01 Pacemakerinläggning alla avd 2017
05.02.06.02 Pacemakerinläggning min avd 2008-2017
05.02.06.03 Pacemakerinläggning alla avd 2008-2017
 
Perikardiocentes 05.02.07.01 Perikardiocentes alla avd 2017
05.02.07.02 Perikardiocentes min avd 2008-2017
05.02.07.03 Perikardiocentes alla avd 2008-2017
 
Övrig CO-mätning 05.02.08.01 CO-mätning, övrig alla avd 2017
05.02.08.02 CO-mätning, övrig min avd 2008-2017
05.02.08.03 CO-mätning, övrig alla avd 2008-2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.02.09.01 Aortaballongpump, alla avd 2017
05.02.09.02 Aortaballongpump, min avd 2008-2017
05.02.09.03 Aortaballongpump, alla avd 2008-2017
 
Andel förekomster 05.02.09.04 Aortaballongpump, andel förekomster, alla avd 2017
05.02.09.05 Aortaballongpump, andel förekomster, min avd 2008-2017
05.02.09.06 Aortaballongpump, andel förekomster, alla avd 2008-2017
 
Total duration 05.02.09.07 Aortaballongpump,duration, alla avd 2017
05.02.09.08 Aortaballongpump,duration, min avd 2008-2017
05.02.09.09 Aortaballongpump,duration, alla avd 2008-2017
 
Medelduration 05.02.09.10 Aortaballongpump,medelduration, alla avd 2017
05.02.09.11 Aortaballongpump,medelduration, min avd 2008-2017
05.02.09.12 Aortaballongpump,medelduration, alla avd 2008-2017
 
Andel åtgärdstid 05.02.09.13 Aortaballongpump,andel åtgärdstid, alla avd 2017
05.02.09.14 Aortaballongpump,andel åtgärdstid, min avd 2008-2017
05.02.09.15 Aortaballongpump,andel åtgärdstid, alla avd 2008-2017
 
Tid till start 05.02.09.16 Aortaballongpump,tid till start, alla avd 2017
05.02.09.17 Aortaballongpump,tid till start, min avd 2008-2017
05.02.09.18 Aortaballongpump,tid till start, alla avd 2008-2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.02.10.01 Dialyskateter, CDK, alla avd 2017
05.02.10.02 Dialyskateter, CDK, min avd 2008-2017
05.02.10.03 Dialyskateter, CDK, alla avd 2008-2017
 
Andel förekomster 05.02.10.04 Dialyskateter, CDK, andel förekomster, alla avd 2017
05.02.10.05 Dialyskateter, CDK, andel förekomster, min avd 2008-2017
05.02.10.06 Dialyskateter, CDK, andel förekomster, alla avd 2008-2017
 
Total duration 05.02.10.07 Dialyskateter, CDK, duration, alla avd 2017
05.02.10.08 Dialyskateter, CDK, duration, min avd 2008-2017
05.02.10.09 Dialyskateter, CDK, duration, alla avd 2008-2017
 
Medelduration 05.02.10.10 Dialyskateter, CDK, medelduration, alla avd 2017
05.02.10.11 Dialyskateter, CDK, medelduration, min avd 2008-2017
05.02.10.12 Dialyskateter, CDK, medelduration, alla avd 2008-2017
 
Andel åtgärdstid 05.02.10.13 Dialyskateter, CDK, andel åtgärdstid, alla avd 2017
05.02.10.14 Dialyskateter, CDK, andel åtgärdstid, min avd 2008-2017
05.02.10.15 Dialyskateter, CDK, andel åtgärdstid, alla avd 2008-2017
 
Tid till start 05.02.10.16 Dialyskateter, CDK, tid till start, alla avd 2017
05.02.10.17 Dialyskateter, CDK, tid till start, min avd 2008-2017
05.02.10.18 Dialyskateter, CDK, tid till start, alla avd 2008-2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.02.11.01 CVK, inläggning och bruk, alla avd 2017
05.02.11.02 CVK, inläggning och bruk, min avd 2008-2017
05.02.11.03 CVK, inläggning och bruk, alla avd 2008-2017
 
Andel förekomster 05.02.11.04 CVK, inläggning och bruk, andel förekomster, alla avd 2017
05.02.11.05 CVK, inläggning och bruk, andel förekomster, min avd 2008-2017
05.02.11.06 CVK, inläggning och bruk, andel förekomster, alla avd 2008-2017
 
Total duration 05.02.11.07 CVK, inläggning och bruk, duration, alla avd 2017
05.02.11.08 CVK, inläggning och bruk, duration, min avd 2008-2017
05.02.11.09 CVK, inläggning och bruk, duration, alla avd 2008-2017
 
Medelduration 05.02.11.10 CVK, inläggning och bruk, medelduration, alla avd 2017
05.02.11.11 CVK, inläggning och bruk, medelduration, min avd 2008-2017
05.02.11.12 CVK, inläggning och bruk, medelduration, alla avd 2008-2017
 
Andel åtgärdstid 05.02.11.13 CVK, inläggning och bruk, andel åtgärdstid, alla avd 2017
05.02.11.14 CVK, inläggning och bruk, andel åtgärdstid, min avd 2008-2017
05.02.11.15 CVK, inläggning och bruk, andel åtgärdstid, alla avd 2008-2017
 
Tid till start 05.02.11.16 CVK, inläggning och bruk, tid till start, alla avd 2017
05.02.11.17 CVK, inläggning och bruk, tid till start, min avd 2008-2017
05.02.11.18 CVK, inläggning och bruk, tid till start, alla avd 2008-2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.02.12.01 CVK, bruk av befintlig, alla avd 2017
05.02.12.02 CVK, bruk av befintlig, min avd 2008-2017
05.02.12.03 CVK, bruk av befintlig, alla avd 2008-2017
 
Andel förekomster 05.02.12.04 CVK, bruk av befintlig, andel förekomster, alla avd 2017
05.02.12.05 CVK, bruk av befintlig, andel förekomster, min avd 2008-2017
05.02.12.06 CVK, bruk av befintlig, andel förekomster, alla avd 2008-2017
 
Total duration 05.02.12.07 CVK, bruk av befintlig, duration, alla avd 2017
05.02.12.08 CVK, bruk av befintlig, duration, min avd 2008-2017
05.02.12.09 CVK, bruk av befintlig, duration, alla avd 2008-2017
 
Medelduration 05.02.12.10 CVK, bruk av befintlig, medelduration, alla avd 2017
05.02.12.11 CVK, bruk av befintlig, medelduration, min avd 2008-2017
05.02.12.12 CVK, bruk av befintlig, medelduration, alla avd 2008-2017
 
Andel åtgärdstid 05.02.12.13 CVK, bruk av befintlig, andel åtgärdstid, alla avd 2017
05.02.12.14 CVK, bruk av befintlig, andel åtgärdstid, min avd 2008-2017
05.02.12.15 CVK, bruk av befintlig, andel åtgärdstid, min avd 2008-2017
 
Tid till start 05.02.12.16 CVK, bruk av befintligk, tid till start, alla avd 2017
05.02.12.17 CVK, bruk av befintligk, tid till start, min avd 2008-2017
05.02.12.18 CVK, bruk av befintligk, tid till start, alla avd 2008-2017
 
Esofago-/gastroskopi 05.03.01.01 Esofago-gastroskopi alla avd 2017
05.03.01.02 Esofago-gastroskopi min avd 2008-2017
05.03.01.03 Esofago-gastroskopi alla avd 2008-2017
 
Intraabdominell tryckmätning 05.03.02.01 Intraabdominell tryckmätning alla avd 2017
05.03.02.02 Intraabdominell tryckmätning min avd 2008-2017
05.03.02.03 Intraabdominell tryckmätning alla avd 2008-2017
 
Laparocentes 05.03.03.01 Laparocentes alla avd 2017
05.03.03.02 Laparocentes min avd 2008-2017
05.03.03.03 Laparocentes alla avd 2008-2017
 
Sengstakensond 05.03.04.01 Sengstakensond alla avd 2017
05.03.04.02 Sengstakensond min avd 2008-2017
05.03.04.03 Sengstakensond alla avd 2008-2017
 
CRRT-tider 05.04.01.01 Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf alla avd 2017
05.04.01.02 Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf min avd 2017
05.04.01.03 Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf min avd 2008-2017
05.04.01.04 Åtgärd Njurar CRRT-tider, konsekutiva vårdtillf alla avd 2008-2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.04.01.05 CRRT, alla avd 2017
05.04.01.06 CRRT, min avd 2008-2017
05.04.01.07 CRRT, alla avd 2008-2017
 
Andel förekomster 05.04.01.08 CRRT, andel förekomster, alla avd 2017
05.04.01.09 CRRT, andel förekomster, min avd 2008-2017
05.04.01.10 CRRT, andel förekomster,CRRT, andel förekomster, alla avd 2008-2017
 
Total duration 05.04.01.11 CRRT, duration, alla avd 2017
05.04.01.12 CRRT, duration, min avd 2008-2017
05.04.01.13 CRRT, duration, alla avd 2008-2017
 
Medelduration 05.04.01.14 CRRT, medelduration, alla avd 2017
05.04.01.15 CRRT, medelduration, min avd 2008-2017
05.04.01.16 CRRT, medelduration, alla avd 2008-2017
 
Andel åtgärdstid 05.04.01.17 CRRT, andel åtgärdstid, alla avd 2017
05.04.01.18 CRRT, andel åtgärdstid, min avd 2008-2017
05.04.01.19 CRRT, andel åtgärdstid, alla avd 2008-2017
 
Tid till start 05.04.01.20 CRRT, tid till start, alla avd 2017
05.04.01.21 CRRT, tid till start, min avd 2008-2017
05.04.01.22 CRRT, tid till start, alla avd 2008-2017
 
Hemodialys 05.04.02.01 Åtgärd Njurar hemodialys alla avd 2017
05.04.02.02 Åtgärd Njurar hemodialys min avd 2008-2017
05.04.02.03 Åtgärd Njurar hemodialys alla avd 2008-2017
 
EEG diagnostiskt 05.05.01.01 EEG, diagnostiskt alla avd 2017
05.05.01.02 EEG, diagnostiskt min avd 2008-2017
05.05.01.03 EEG, diagnostiskt alla avd 2008-2017
 
Lumbalpunktion 05.05.02.01 Lumbalpunktion, Lp alla avd 2017
05.05.02.02 Lumbalpunktion, Lp min avd 2008-2017
05.05.02.03 Lumbalpunktion, Lp alla avd 2008-2017
 
Transkraniell doppler. 05.05.03.01 Transkraniell dopplerundersökn av hjärnan alla avd 2017
05.05.03.02 Transkraniell dopplerundersökn av hjärnan min avd 2008-2017
05.05.03.03 Transkraniell dopplerundersökn av hjärnan alla avd 2008-2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.05.04.01 EDA-/IT-/paravertebral-kateter, alla avd 2017
05.05.04.02 EDA-/IT-/paravertebral-kateter, min avd 2008-2017
05.05.04.03 EDA-/IT-/paravertebral-kateter, alla avd 2008-2017
 
Andel förekomster 05.05.04.04 EDA-/IT-/paravertebral-kateter, andel förekomster, alla avd 2017
05.05.04.05 EDA-/IT-/paravertebral-kateter, andel förekomster, min avd 2008-2017
05.05.04.06 EDA-/IT-/paravertebral-kateter, andel förekomster, alla avd 2008-2017
 
Total duration 05.05.04.07 EDA-/IT-/paravertebral-kateter, duration, alla avd 2017
05.05.04.08 EDA-/IT-/paravertebral-kateter, duration, min avd 2008-2017
05.05.04.09 EDA-/IT-/paravertebral-kateter, duration, alla avd 2008-2017
 
Medelduration 05.05.04.10 EDA-/IT-/paravertebral-kateter, medelduration, alla avd 2017
05.05.04.11 EDA-/IT-/paravertebral-kateter, medelduration, min avd 2008-2017
05.05.04.12 EDA-/IT-/paravertebral-kateter, medelduration, alla avd 2008-2017
 
Andel åtgärdstid 05.05.04.13 EDA-/IT-/paravertebral-kateter, andel åtgärdstid, alla avd 2017
05.05.04.14 EDA-/IT-/paravertebral-kateter, andel åtgärdstid, min avd 2008-2017
05.05.04.15 EDA-/IT-/paravertebral-kateter, andel åtgärdstid, alla avd 2008-2017
 
Tid till start 05.05.04.16 EDA-/IT-/paravertebral-kateter, tid till start, alla avd 2017
05.05.04.17 EDA-/IT-/paravertebral-kateter, tid till start, min avd 2008-2017
05.05.04.18 EDA-/IT-/paravertebral-kateter, tid till start, alla avd 2008-2017
 
Inhalation av vasodilatator 05.06.01.01 Inhalation av vasodilatator (ej NO) alla avd 2017
05.06.01.02 Inhalation av vasodilatator (ej NO) min avd 2008-2017
05.06.01.03 Inhalation av vasodilatator (ej NO) alla avd 2008-2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.06.02.01 Cerebral vasospasm, alla avd 2017
05.06.02.02 Cerebral vasospasm,, min avd 2008-2017
05.06.02.03 Cerebral vasospasm, alla avd 2008-2017
 
Andel förekomster 05.06.02.04 Cerebral vasospasm, andel förekomster, alla avd 2017
05.06.02.05 Cerebral vasospasm, andel förekomster, min avd 2008-2017
05.06.02.06 Cerebral vasospasm, andel förekomster, alla avd 2008-2017
 
Total duration 05.06.02.07 Cerebral vasospasm, duration, alla avd 2017
05.06.02.08 Cerebral vasospasm, duration, min avd 2008-2017
05.06.02.09 Cerebral vasospasm, duration, alla avd 2008-2017
 
Medelduration 05.06.02.10 Cerebral vasospasm, medelduration, alla avd 2017
05.06.02.11 Cerebral vasospasm, medelduration, min avd 2008-2017
05.06.02.12 Cerebral vasospasm, medelduration, alla avd 2008-2017
 
Andel åtgärdstid 05.06.02.13 Cerebral vasospasm, andel åtgärdstid, alla avd 2017
05.06.02.14 Cerebral vasospasm, andel åtgärdstid, min avd 2008-2017
05.06.02.15 Cerebral vasospasm, andel åtgärdstid, alla avd 2008-2017
 
Tid till start 05.06.02.16 Cerebral vasospasm, tid till start, alla avd 2017
05.06.02.17 Cerebral vasospasm, tid till start, min avd 2008-2017
05.06.02.18 Cerebral vasospasm, tid till start, alla avd 2008-2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.06.03.01 Lm-inducerad komabehandling, alla avd 2017
05.06.03.02 Lm-inducerad komabehandling, min avd 2008-2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.06.03.03 Lm-inducerad komabehandling, alla avd 2008-2017
 
Andel förekomster 05.06.03.04 Lm-inducerad komabehandling, andel förekomster, alla avd 2017
05.06.03.05 Lm-inducerad komabehandling, andel förekomster, min avd 2008-2017
 
Andel förekomster 05.06.03.06 Lm-inducerad komabehandling, andel förekomster, alla avd 2008-2017
 
Total duration 05.06.03.07 Lm-inducerad komabehandling, duration, alla avd 2017
05.06.03.08 Lm-inducerad komabehandling, duration, min avd 2008-2017
05.06.03.09 Lm-inducerad komabehandling, duration, alla avd 2008-2017
 
Medelduration 05.06.03.10 Lm-inducerad komabehandling, medelduration, alla avd 2017
05.06.03.11 Lm-inducerad komabehandling, medelduration, min avd 2008-2017
05.06.03.12 Lm-inducerad komabehandling, medelduration, alla avd 2008-2017
 
Andel åtgärdstid 05.06.03.13 Lm-inducerad komabehandling, andel åtgärdstid, alla avd 2017
05.06.03.14 Lm-inducerad komabehandling, andel åtgärdstid, min avd 2008-2017
05.06.03.15 Lm-inducerad komabehandling, andel åtgärdstid, alla avd 2008-2017
 
Tid till start 05.06.03.16 Lm-inducerad komabehandling, tid till start, alla avd 2017
05.06.03.17 Lm-inducerad komabehandling, tid till start, min avd 2008-2017
05.06.03.18 Lm-inducerad komabehandling, tid till start, alla avd 2008-2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.06.04.01 NO-behandling, alla avd 2017
05.06.04.02 NO-behandling, min avd 2008-2017
05.06.04.03 NO-behandling, alla avd 2008-2017
 
Andel förekomster 05.06.04.04 NO-behandling, andel förekomster, alla avd 2017
05.06.04.05 NO-behandling, andel förekomster, min avd 2008-2017
05.06.04.06 NO-behandling, andel förekomster, alla avd 2008-2017
 
Total duration 05.06.04.07 NO-behandling, duration, alla avd 2017
05.06.04.08 NO-behandling, duration, min avd 2008-2017
05.06.04.09 NO-behandling, duration, alla avd 2008-2017
 
Medelduration 05.06.04.10 NO-behandling, medelduration, alla avd 2017
05.06.04.11 NO-behandling, medelduration, min avd 2008-2017
05.06.04.12 NO-behandling, medelduration, alla avd 2008-2017
 
Andel åtgärdstid 05.06.04.13 NO-behandling, andel åtgärdstid, alla avd 2017
05.06.04.14 NO-behandling, andel åtgärdstid, min avd 2008-2017
05.06.04.15 NO-behandling, andel åtgärdstid, alla avd 2008-2017
 
Tid till start 05.06.04.16 NO-behandling, tid till start, alla avd 2017
05.06.04.17 NO-behandling, tid till start, min avd 2008-2017
05.06.04.18 NO-behandling, tid till start, alla avd 2008-2017
 
Bukläge 05.07.01.01 Bukläge alla avd 2017
05.07.01.02 Bukläge min avd 2008-2017
05.07.01.03 Bukläge alla avd 2008-2017
 
Transportövervakning 05.07.02.01 Intensivövervakning under transport alla avd 2017
05.07.02.02 Intensivövervakning under transport min avd 2008-2017
05.07.02.03 Intensivövervakning under transport alla avd 2008-2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.07.03.01 Aktiv hypotermi, alla avd 2017
05.07.03.02 Aktiv hypotermi, min avd 2008-2017
05.07.03.03 Aktiv hypotermi, alla avd 2008-2017
 
Andel förekomster 05.07.03.04 Aktiv hypotermi, andel förekomster, alla avd 2017
05.07.03.05 Aktiv hypotermi, andel förekomster, min avd 2008-2017
05.07.03.06 Aktiv hypotermi, andel förekomster, alla avd 2008-2017
 
Total duration 05.07.03.07 Aktiv hypotermi, duration, alla avd 2017
05.07.03.08 Aktiv hypotermi, duration, min avd 2008-2017
05.07.03.09 Aktiv hypotermi, duration, alla avd 2008-2017
 
Medelduration 05.07.03.10 Aktiv hypotermi, medelduration, alla avd 2017
05.07.03.11 Aktiv hypotermi, medelduration, min avd 2008-2017
05.07.03.12 Aktiv hypotermi, medelduration, alla avd 2008-2017
 
Andel åtgärdstid 05.07.03.13 Aktiv hypotermi, andel åtgärdstid, alla avd 2017
05.07.03.14 Aktiv hypotermi, andel åtgärdstid, min avd 2008-2017
05.07.03.15 Aktiv hypotermi, andel åtgärdstid, alla avd 2008-2017
 
Tid till start 05.07.03.16 Aktiv hypotermi, tid till start, alla avd 2017
05.07.03.17 Aktiv hypotermi, tid till start, min avd 2008-2017
05.07.03.18 Aktiv hypotermi, tid till start, alla avd 2008-2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.07.04.01 Aktiv uppvärmning, alla avd 2017
05.07.04.02 Aktiv uppvärmning, min avd 2008-2017
05.07.04.03 Aktiv uppvärmning, alla avd 2008-2017
 
Andel förekomster 05.07.04.04 Aktiv uppvärmning, andel förekomster, alla avd 2017
05.07.04.05 Aktiv uppvärmning, andel förekomster, min avd 2008-2017
05.07.04.06 Aktiv uppvärmning, andel förekomster, alla avd 2008-2017
 
Total duration 05.07.04.07 Aktiv uppvärmning, duration, alla avd 2017
05.07.04.08 Aktiv uppvärmning, duration, min avd 2008-2017
05.07.04.09 Aktiv uppvärmning, duration, alla avd 2008-2017
 
Medelduration 05.07.04.10 Aktiv uppvärmning, medelduration, alla avd 2017
05.07.04.11 Aktiv uppvärmning, medelduration, min avd 2008-2017
05.07.04.12 Aktiv uppvärmning, medelduration, alla avd 2008-2017
 
Andel åtgärdstid 05.07.04.13 Aktiv uppvärmning, andel åtgärdstid, alla avd 2017
05.07.04.14 Aktiv uppvärmning, andel åtgärdstid, min avd 2008-2017
05.07.04.15 Aktiv uppvärmning, andel åtgärdstid, alla avd 2008-2017
 
Tid till start 05.07.04.16 Aktiv uppvärmning, tid till start, alla avd 2017
05.07.04.17 Aktiv uppvärmning, tid till start, min avd 2008-2017
05.07.04.18 Aktiv uppvärmning, tid till start, alla avd 2008-2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.07.05.01 Skyddsisolering, alla avd 2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.07.05.02 Skyddsisolering, min avd 2008-2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.07.05.03 Skyddsisolering, alla avd 2008-2017
 
Andel förekomster 05.07.05.04 Skyddsisolering, andel förekomster, alla avd 2017
05.07.05.05 Skyddsisolering, andel förekomster, min avd 2008-2017
05.07.05.06 Skyddsisolering, andel förekomster, alla avd 2008-2017
 
Total duration 05.07.05.07 Skyddsisolering, duration, alla avd 2017
05.07.05.08 Skyddsisolering, duration, min avd 2008-2017
05.07.05.09 Skyddsisolering, duration, alla avd 2008-2017
 
Medelduration 05.07.05.10 Skyddsisolering, medelduration, alla avd 2017
05.07.05.11 Skyddsisolering, medelduration, min avd 2008-2017
05.07.05.12 Skyddsisolering, medelduration, alla avd 2008-2017
 
Andel åtgärdstid 05.07.05.13 Skyddsisolering, andel åtgärdstid, alla avd 2017
05.07.05.14 Skyddsisolering, andel åtgärdstid, min avd 2008-2017
05.07.05.15 Skyddsisolering, andel åtgärdstid, alla avd 2008-2017
 
Tid till start 05.07.05.16 Skyddsisolering, tid till start, alla avd 2017
05.07.05.17 Skyddsisolering, tid till start, min avd 2008-2017
05.07.05.18 Skyddsisolering, tid till start, alla avd 2008-2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.07.06.01 Smittisolering, alla avd 2017
05.07.06.02 Smittisolering, min avd 2008-2017
05.07.06.03 Smittisolering, alla avd 2008-2017
 
Andel förekomster 05.07.06.04 Smittisolering, andel förekomster, alla avd 2017
05.07.06.05 Smittisolering, andel förekomster, min avd 2008-2017
05.07.06.06 Smittisolering, andel förekomster, alla avd 2008-2017
 
Total duration 05.07.06.07 Smittisolering, duration, alla avd 2017
05.07.06.08 Smittisolering, duration, min avd 2008-2017
05.07.06.09 Smittisolering, duration, alla avd 2008-2017
 
Medelduration 05.07.06.10 Smittisolering, medelduration, alla avd 2017
05.07.06.11 Smittisolering, medelduration, min avd 2008-2017
05.07.06.12 Smittisolering, medelduration, alla avd 2008-2017
 
Andel åtgärdstid 05.07.06.13 Smittisolering, andel åtgärdstid, alla avd 2017
 
Andel åtgärdstid 05.07.06.14 Smittisolering, andel åtgärdstid, min avd 2008-2017
 
Andel åtgärdstid 05.07.06.15 Smittisolering, andel åtgärdstid, alla avd 2008-2017
 
Tid till start 05.07.06.16 Smittisolering, tid till start, alla avd 2017
05.07.06.17 Smittisolering, tid till start, min avd 2008-2017
05.07.06.18 Smittisolering, tid till start, alla avd 2008-2017
 
Registrerade åtgärder/vtf 05.07.07.01 Vård av avliden, alla avd 2017
05.07.07.02 Vård av avliden, min avd 2008-2017
05.07.07.03 Vård av avliden, alla avd 2008-2017
 
Andel förekomster 05.07.07.04 Vård av avliden, andel förekomster, alla avd 2017
05.07.07.05 Vård av avliden, andel förekomster, min avd 2008-2017
05.07.07.06 Vård av avliden, andel förekomster, alla avd 2008-2017
 
Total duration 05.07.07.07 Vård av avliden, duration, alla avd 2017
05.07.07.08 Vård av avliden, duration, min avd 2008-2017
05.07.07.09 Vård av avliden, duration, alla avd 2008-2017
 
Medelduration 05.07.07.10 Vård av avliden, medelduration, alla avd 2017
05.07.07.11 Vård av avliden, medelduration, min avd 2008-2017
05.07.07.12 Vård av avliden, medelduration, alla avd 2008-2017
 
Andel åtgärdstid 05.07.07.13 Vård av avliden, andel åtgärdstid, alla avd 2017
05.07.07.14 Vård av avliden, andel åtgärdstid, min avd 2008-2017
05.07.07.15 Vård av avliden, andel åtgärdstid, alla avd 2008-2017
 
Tid till start 05.07.07.16 Vård av avliden, tid till start, alla avd 2017
05.07.07.17 Vård av avliden, tid till start, min avd 2008-2017
05.07.07.18 Vård av avliden, tid till start, alla avd 2008-2017
 
Mortalitet 30 dagar 06.01.01 Mortalitet, 30 dagar alla avd 2017
06.01.02 Mortalitet, 30 dagar min avd 2008-2017
06.01.03 Mortalitet, 30 dagar alla avd 2008-2017
 
Mortalitet 90 dagar 06.02.01 Mortalitet, 90 dagar alla avd 2017
06.02.02 Mortalitet, 90 dagar min avd 2008-2017
06.02.03 Mortalitet, 90 dagar alla avd 2008-2017
 
Mortalitet IVA 06.04.01 Mortalitet, IVA alla avd 2017
06.04.02 Mortalitet, IVA min avd 2008-2017
06.04.03 Mortalitet, IVA alla avd 2008-2017
 
Kaplan Meier 06.05.01 Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram alla avd 2008-2017
06.05.02 Långtidsuppföljning, Kaplan-Meier diagram min avd 2008-2017
 
Antal vårdtillfällen 07.01.01.01 Svår sepsis (R65.1) förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.01.01.02 Svår sepsis (R65.1) mortalitet 30 dagar per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.01.02.01 Septisk chock (R57.2) förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.01.02.02 Septisk chock (R57.2) mortalitet 30 dagar per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.01.03.01 ARDS (J80.9) förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.01.03.02 ARDS (J80.9) mortalitet 30 dagar per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.01.04.01 Hjärtstopp (I46.9) förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.01.04.02 Hjärtstopp (I46.9) mortalitet 30 dagar per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.02.01.01 Aortaaneurysm (I71.0 el. I71.08 el. I71.9) förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.02.01.02 Aortaaneurysm (I71.0 el. I71.08 el. I71.9) mortalitet 30 dagar per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.02.02.01 Meningit, bakteriell, G00.09 förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.02.02.02 Meningit, bakteriell, G00.09 mortalitet 30 dagar per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.02.03.01 Subaraknoidalblödning (ej trauma), I60.09 förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.02.03.02 Subaraknoidalblödning (ej trauma), I60.09 mortalitet 30 dagar per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.02.04.01 Virusinfluensa av pandemikaraktär, J09.09 förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.02.04.02 Virusinfluensa av pandemikaraktär, J09.09 mortalitet 30 dagar per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.02.05.01 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (J44.9) förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.02.05.02 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL (J44.9) mortalitet 30 dagar per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.02.06.01 Pankreatit, akut (K85.9) förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.02.06.02 Pankreatit, akut (K85.9) mortalitet 30 dagar per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.02.07.01 Gastrointestinal blödning (K92.2) förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.02.07.02 Gastrointestinal blödning (K92.2) mortalitet 30 dagar per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.02.08.01 Multipelt trauma (T07.9) förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.02.08.02 Multipelt trauma (T07.9) mortalitet 30 dagar per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.03.01.01 Malign tumör utan spec lokal (C80.9) förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.03.01.02 Malign tumör utan spec lokal (C80.9) mortalitet 30 dagar per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.03.02.01 Primär malign tumör i lymfoid/blodbild vävnad (C96.9) förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.03.02.02 Primär malign tumör i lymfoid/blodbild vävnad (C96.9) mort 30 dagar per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.03.03.01 Delirium/konfusion uppkommen på IVA (F05.9) förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.03.03.02 Delirium/konfusion uppkommen på IVA (F05.9) mortalitet 30 dagar per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.03.04.01 Critical illness polyneuropati/myopati, CIP/CIM (G83.9) förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.03.04.02 Critical illness polyneuropati/myopati, CIP/CIM (G83.9) mort 30 dag per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.03.05.01 Total hjärninfarkt (G93.8) förekomst per avd 2017
07.03.06.01 Aspirationspneumoni p.g.a. maginnehåll/föda (J69.0) förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.03.06.02 Aspirationspneumoni p.g.a. maginnehåll/föda (J69.0) mortalitet 30 dagar per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.03.07.01 Akut njursvikt (N17.9) förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.03.07.02 Akut njursvikt (N17.9) mortalitet 30 dagar per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.03.08.01 Antibiotikaresistens (U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3) förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.03.08.02 Antibiotikaresistens (U82.1, U82.2, U83.0, U83.9, U84.3) mort 30 dag per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.04.01.01 En eller flera av SIRs 21 st patientsäkerhetsdiagnoser förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.04.01.02 En eller flera av SIRs 21 st patientsäkerhetsdiagn mortalitet 30 dagar per avd 2017
 
Antal vårdtillfällen 07.05.01.01 Intrakran blödn/infarkt (I60.9,I61.2,I61.4,I62.9,I63.9,I67.9) förekomst per avd 2017
 
Mortalitet 30 dagar 07.05.01.02 Intrakran blödn/infarkt (I60.9,I61.2,I61.4,I62.9,I63.9,I67.9) mort 30 dag per avd 2017
 
SK000 - Inga neg.händelser 08.01 Inga av SIR definierade neg händelser el komplik (SK-000)
 
SK010 - Multiresistens 08.02 Bakteriell multiresistens på IVA (SK-011 och SK-012)
 
SK020 - VAP 08.03 Ventilatorassocierad pneumoni, VAP (SK-021 och SK-022)
 
SK030 - Clostridium 08.04 Clostridium difficile enterocolit (SK-031 och SK-032)
 
SK040 - Svår hypoglykemi 08.05 Svår hypoglykemi som uppkommit på IVA (SK-040)
 
SK050 - CVK-infektion 08.06 Central venkateter (CVK) relaterad infektion (SK-050)
 
SK060 - Pneumothorax 08.07 Pneumotorax, åtgärdskrävande (SK-061—SK064)
 
SK070 - Trakealtub dysfunktion 08.08 Trakealtub-/kanyl dysfunktion som leder till allvarlig händelse (SK-070)
 
SK080 - Nattlig utskrivning 08.09 Nattlig utskrivning (SK-080)
 
SK090 - Oplanerad reintubation 08.10 Oplan reintubation eller rekanylering (SK-090)
 
SK100 - Åter in 08.11 Oplan återinläggning på samma IVA ≤ 72 timmar (SK-101—SK104)
 
Antal vårdtillfällen BIVA01. Antal vtf 2011-2017
BIVA02.Barn IVA, 0-18år, 2011-2017 per avd
BIVA03. Barn IVA, 0-18år, 2011-2017 per region
BIVA04. Barn IVA, 0-2 år, 2011-2017 per region
BIVA05.Barn IVA, 0-2 år, 2011-2017 per avd
 
Nyckeltal BIVA06. Antal vtf, EMR 0%, per avd
BIVA07. Antal vtf, EMR 1-4%, per avd
BIVA08. Antal vtf, EMR 5-14%, per avd
BIVA09. Antal vtf, EMR 15-29%, per avd
BIVA10. Antal vtf, EMR 30- 99,9 %, per avd
 
Vårdtid BIVA11. Vårdtidsfördelning, Vårdtyp BIVA, Riket, 2011-2017
BIVA12. Vårdtidsfördelning, Vårdtyp BIVA,KS Solna BIVA, 2011-2017
BIVA13. Vårdtidsfördelning, Vårdtyp BIVA,Lund BIVA, 2011-2017
BIVA14. Vårdtidsfördelning, Vårdtyp BIVA,Uppsala BIVA, 2011-2017
BIVA15. Vårdtidsfördelning, Vårdtyp BIVA,SU BIVA, 2011-2017
 
Mortalitet IVA BIVA16. Mortalitet BIVA, Riket, 2011-2017
BIVA17. Mortalitet BIVA, per avd, 2011-2017
 
Beläggning BIVA18. Beläggning, BIVA, Riket, 2011-2017
 
Mortalitet IVA BIVA19. Mortalitet BIVA, <1Vårddygn, 2011-2017