Välkommen till Svenska Intensivvårdsregistrets utdataportal för influensarapportering

Denna utdataportal presenterar till SIR inrapporterad data om säsongens influensafall.
Resultat som presenteras i rapporterna hämtas direkt ur den befintliga databasen i samband med att respektive rapport öppnas. Det innebär att siffror kan ändras för varje gång du öppnar rapporten. Till varje rapport finns en förklaring. Se Visa förklaring för varje rapport.
Under menyn Urval kan olika urval väljas för olika rapporter. Observera då att "Detta är en modifierad rapport" står i diagrammet när du förändrar urvalet.


Lägg märke till att år i urval och gruppering har bytts ut mot säsong d.v.s. 2014/2015 och 2015/2016 o.s.v.


Notera också att rapporten av 30-dagarsmortalitet bara visar inrapporterade patienter som samtidigt har en registrering av ett vårdtillfälle via ordinarie XML-fil – i urval kallat kopplat vårdtillfälle. Samma gäller urvalen vårdresultat samt åtgärder.


SIR kan inte ta ansvar för tolkningen av rapporter med förändrade urval ifrån originalrapporten.
Du är alltid välkommen att kontakta SIR för att diskutera rapporterna.