Avlidna på IVA

Organdonation är en del av intensivvården, vars uppgift är att möjliggöra organdonation i händelse av att en patient under pågående intensivvård utvecklar total hjärninfarkt.

Enligt SIR:s nya riktlinje för uppföljning av avlidna på IVA, skall ett protokoll bestående av några frågor besvaras vid varje avliden intensivvårdspatient.
Protokollet gäller ej post-operativ vård, övrig vård eller HIA vård, utan endast vårdtyperna IVA, TIVA och BIVA.

Målsättningen med en nationell, heltäckande uppföljning av alla intensivvårdspatienter i Sverige är att inga möjliga donatorer missas och att identifiera orsaker till utebliven donation hos avlidna möjliga donatorer på IVA.